Baza technologii


Logo wpisu Sposób wytwarzania lotnych form chemicznych niektórych pierwiastków podczas rozpylania roztworów

Sposób wytwarzania lotnych form chemicznych niektórych pierwiastków podczas rozpylania roztworów

Instytut Optyki Stosowanej imienia prof. Maksymiliana Pluty

Opis technologii / usługi

Wytwarzanie lotnych form chemicznych pierwiastków podczas rozpylania roztworów z wykorzystaniem nebulizera mikrokapilarnego, w którym znajduje się specjalnie wyprofilowana płytka mikrokapilarna. Rozpylenie aezolu następuję tuż przed płytką mikrokapilarną, gdzie łączą się dwa kanały doprowadzające anality. Przez kapilary przepływa tylko gaz nośny, a równocześnie na płytce i w komorze następuje reakcja chemiczna w wyniku której roztwory mieszają się przed wejściem do obszaru pola mikrokapilarnego w którym zachodzi fizyczny proces rozpylenia i chemiczne generowanie lotnych związków.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zaletą jest redukcja kosztów poprzez większą wydajność rozpylania, mniejsze ryzyko zatykania kapilar strącającymi się produktami reakcji. Dodatkowo obserwuje się zmniejszenie efektów pamięciowych i zużycia odczynników.

Zastosowanie rynkowe

Technologia znajduje zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu, w których jest przeprowadzana kontrola jakości i wykonuje się rutynowe analizy ilościowe i jakościowe polegające na oznaczaniu śladowych i ultraśladowych ilości pierwiastków. Proponowany sposób generowania lotnych związków może stanowić alternatywę dla reakcji prowadzonych w separatorze gaz/ciecz.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Optyki Stosowanej imienia prof. Maksymiliana Pluty

NIP: 5250008790

Kraj: Polska

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 13 maja 2021 17:33

Wróć na stronę "Bazy"