Baza technologii


Logo wpisu Sposób wytwarzania modyfikowanych włókien celulozowych

Sposób wytwarzania modyfikowanych włókien celulozowych

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania modyfikowanych włókien celulozowych, z roztworów celulozy w N-tlenku-N-metylomorfoliny. Znany sposób wytwarzania włókien celulozowych z roztworów celulozy w N-tlenku-N-metylomorfoliny (NMMO) polega na zmieszaniu celulozy z wodnym roztworem NMMO, odparowaniu nadmiaru wody z roztworu celulozy, przefiltrowaniu roztworu przędzalniczego, który przetłacza się przez otwory dyszy przędzalniczej do przestrzeni powietrznej, a następnie poddaje działaniu wodnej kąpieli przędzalniczej, suszy i kondycjonuje. Aby wytworzyć włókna o zmodyfikowanych właściwościach do roztworu przędzalniczego dodaje się substancje modyfikujące takie, jak dwutlenek tytanu, barwniki organiczne lub nieorganiczne, w postaci drobin o średnicy powyżej 1 μm.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Pozwala użyć substancji modyfikujących takich jak: tlenki ceramiczne, tlenki metali lub mieszaniny tych tlenków, ewentualnie zawierające dodatek środków powierzchniowo-czynnych, węgiel, ewentualnie modyfikowany srebrem, środki antybakteryjne, wskaźniki alkacymetryczne, barwniki termochromowe, o rozdrobnieniu nano- lub supramolekularnym, dodaje się do celulozy, rozpuszczalnika lub roztworu przędzalniczego, w ilości nie większej niż 10% wagowych w stosunku do masy celulozy. Możliwość dopasowania włókien do potrzeb odbiorcy.

Zastosowanie rynkowe

Modyfikacja włókien celulozowych w kontekście antybakteryjnym i termochromowym.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

NIP: 7811830940

Adres www: http://www.iwnirz.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"