Baza technologii


Logo wpisu Sposób wytwarzania nanostruktur z wnęką w środku z metali podtrzymujących rezonans plazmonów powierzchniowych

Sposób wytwarzania nanostruktur z wnęką w środku z metali podtrzymujących rezonans plazmonów powierzchniowych

Uniwersytet Warszawski

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania nanostruktur z wnęką w środku z metali podtrzymujących rezonans plazmonów powierzchniowych w roztworze albo zawiesinie w wyniku przekształcenia fotochemicznego nanostruktur kontrolowanego przez rezonans plazmonowy.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Wytwarzanie nanostruktur z wnęką w środku bez udziału materiału pomocniczego. Powstałe nanostruktury są wolne od pozostałości materiału pomocniczego, a tym samym mogą bardziej efektywnie oddziaływać z polem elektromagnetycznym. Warto podkreślić, że dla otrzymanych struktur rezonans plazmonów powierzchniowych następuje przy innych częstościach niż dla tradycyjnych nanocząstek bez wnęki.

Zastosowanie rynkowe

Nanostruktury wytwarzane takim sposobem znajdują szerokie zastosowanie w medycynie (obrazowanie biomedyczne, fotodynamiczna terapia nowotworowa, lokalne dostarczanie leków, jako podłoże do pomiaru widm powierzchniowo wzmocnionego rozpraszania ramanowskiego) czy katalizie elektrochemicznej. Również do produkcji czujników analitycznych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Warszawski

NIP: 5250011266

Kraj: Polska

Adres www: http://www.uott.uw.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię nie zapewnia doradztwa związanego z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"