Baza technologii


Logo wpisu Sposób wytwarzania połączeń polilaktydu z pochodnymi fenolu

Sposób wytwarzania połączeń polilaktydu z pochodnymi fenolu

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Znane reakcje dotyczą alkoholi. Otrzymanie analogicznych połączeń z fenolami nie jest łatwe ze względu na kwasowy charakter fenolu w porównaniu z obojętnym alkoholem. Powszechnie uważa się, że reakcja liniowego kwasu karboksylowego z kwaśnym fenolem nie zachodzi ze względu na małą nukleofilowość grupy hydroksylowej w fenolu. Estry fenolu otrzymywane są w wyniku reakcji chlorku lub bezwodnika kwasowego z solą sodową fenolu. Dotychczas nie otrzymano połączeń PLA z pochodnymi fenolu w wyniku jednej reakcji. Tymczasem istnieją związki chemiczne zawierające grupę fenolową których połączenie z polilaktydem tworzyłoby możliwości nowych zastosowań medycznych lub w syntezie chemicznej. Znane reakcje dotyczą alkoholi. Otrzymanie analogicznych połączeń z fenolami nie jest łatwe ze względu na kwasowy charakter fenolu w porównaniu z obojętnym alkoholem. Powszechnie uważa się, że reakcja liniowego kwasu karboksylowego z kwaśnym fenolem nie zachodzi ze względu na małą nukleofilowość grupy hydroksylowej w fenolu. Estry fenolu otrzymywane są w wyniku reakcji chlorku lub bezwodnika kwasowego z solą sodową fenolu. Dotychczas nie otrzymano połączeń PLA z pochodnymi fenolu w wyniku jednej reakcji. Tymczasem istnieją związki chemiczne zawierające grupę fenolową których połączenie z polilaktydem tworzyłoby możliwości nowych zastosowań medycznych lub w syntezie chemicznej.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

W procesie zostały weliminowane związki cyny, a zastąpione bardziej biozgodnymi katalizatorami magnezowymi i cynkowymi. Proces prowadzony jest bez rozpuszczalnika (jako środowiska reakcj) co znacząco obniża koszt wytworzenia proleku wielkocząsteczkowego. Zastosowanie niskowrzącego rozpuszczalnika kalatliazatora jest dodatkowym atutem gdyż nie gromadzi się on w produkcie a ulega całkowitemu usunięciu w czasie reakcji.

Zastosowanie rynkowe

Polilaktyd (PLA) jest szeroko stosowany do produkcji jednorazowych maretiałów opakowaniowych, oraz do celów biomedycznych, a zwłaszcza implantów, resorbowalnych nici chirurgicznych, nośników leków, śrub ortopedycznych. Przyłączenie do niego cząsteczek aktywnych biologicznie może generować jego nowe zastosowania, m.in. jako nośnika właściwej substancji aktywnej. Wprowadzenie substancji zakończonych grupą hydroksylową lub karboksylową może być przydatne w syntezie kopolimerów PLA lub rozgałęzionych polilaktydów. Zsyntezowane polilaktydy z sfunkcjonalizowanymi końcami mogą również znaleźć zastosowanie jako makroligandy w syntezie katalizatorów .

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"