Baza technologii


Logo wpisu Sposób wytwarzania polilaktydu do celów biomedycznych

Sposób wytwarzania polilaktydu do celów biomedycznych

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

W dotychczas znanych sposobach wytwarzania polilaktydu stosowano powrzechnie 2-etylohekasanian cyny(II). Polimeryzację L-laktydu prowadzono w temp. 170°C przez 3 h. Otrzymano poli(L-laktyd) o Mw=60 000 g/mol i PDI=2,45 z wydajnością 90%. Jednak obecność cyny w katalizatorze powodowała, że otrzymany polimer nie może być użyty do celów biomedycznych. Katalizator cynowy został zastąpiony związkami magnezu i wapnia (bardziej biozgodnymi).

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Kwas 2-etyloheksanowy jest kwasem słabym w bezpośredniej reakcji z wapniem, magnezem i cynkiem konieczna jest dodatkowa aktywacja lub użycie nadmiaru kwasu. Zarówno pozostałości aktywatora jak i kwasu szkodzą polimeryzacji laktydu, a ich obecność nie pozwala na wykorzystanie produktu w wielu zastosowaniach biomedycznych. Istotne jest także to, ze cena metalu jest niższa w stosunku do tlenku czy chlorku o około 20%, co czyni proces bardziej ekonomicznym. Prowadzenie procesu w rozpuszczalniku aromatycznym pozwala na łatwe i szybkie wydzielenie produktu z wysoką czystością i wydajnością.

Zastosowanie rynkowe

Po|i|aktyd jest szeroko stosowany do produkcji jednorazowych materiałów opakowaniowych oraz do celów biomedycznych, a zwłaszcza implantów resorbowalnych nici chirurgicznych, nośników leków, śrubo ortopedycznych. Dotychczas był wytwarzany wobec 2-etylohekasanianu cyny(II) który pozostając w polimerze wyklucza stosowanie go do celów biomedycznych. Karboksylany magnezu i cynku aktywowane dodatkiem kwasu 2-etyloheksanowego mogą znaleźć zastosowanie jako biozgodne katalizatory polimeryzacji laktydu. Wywożony ten sposób polilaktyd ożmeb być stosowany do produkcji leków o przedłużonym działaniu bez konieczności oczyszczania go z pozostałości katalizatora.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"