Baza technologii


Logo wpisu Sposób wytwarzania segmentowych poliuretanów do zastosowań medycznych

Sposób wytwarzania segmentowych poliuretanów do zastosowań medycznych

Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania segmentowych poliuretanów (PUR), mających zastosowanie w medycynie. Istotą wynalazku jest wyeliminowanie niedogodności związanych ze znanymi rozwiązaniami, takich jak toksyczność i konieczność stosowania katalizatorów. Materiał ma szerokie właściwości mechaniczne i biomedyczne.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Niskie koszty i nakłady energetyczne produkcji; Krótki czas prowadzenia reakcji; Brak substancji toksycznych, rozpuszczalników, katalizatorów.

Zastosowanie rynkowe

Produkcja materiałów o bardzo szerokim zakresie właściwości mechanicznych i biomedycznych, w tym powłok sprzętu medycznego lub drobnego sprzętu medycznego: drenów, cewników, rurek, pasków, części aparatury medycznej.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS

NIP: 5262740203

Adres www: http://www.technologypartners.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"