Baza technologii


Logo wpisu Sposób wytwarzania segmentowych poliuretanów do zastosowań medycznych

Sposób wytwarzania segmentowych poliuretanów do zastosowań medycznych

Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS

Opis technologii

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania segmentowych poliuretanów (PUR), mających zastosowanie w medycynie. Istotą wynalazku jest wyeliminowanie niedogodności związanych ze znanymi rozwiązaniami, takich jak toksyczność i konieczność stosowania katalizatorów. Materiał ma szerokie właściwości mechaniczne i biomedyczne.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Niskie koszty i nakłady energetyczne produkcji; Krótki czas prowadzenia reakcji; Brak substancji toksycznych, rozpuszczalników, katalizatorów.

Zastosowanie rynkowe

Produkcja materiałów o bardzo szerokim zakresie właściwości mechanicznych i biomedycznych, w tym powłok sprzętu medycznego lub drobnego sprzętu medycznego: drenów, cewników, rurek, pasków, części aparatury medycznej.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS

NIP: 5262740203

Adres www: http://www.technologypartners.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"