Baza technologii


Logo wpisu Sposób wytwarzania spieków diamentowych

Sposób wytwarzania spieków diamentowych

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Opis technologii / usługi

Sposób wytwarzania spieków diamentowych do wyrobu materiałów przeznaczonych na ostrza narzędzi diamentowych, polegający na wymieszaniu proszku diamentowego z dodatkową fazą wiążącą i spiekaniu mieszaniny w odpowiednich warunkach wysokich ciśnień i temperatur, znamienny tym, że jako fazę wiążącą stosuje się niestechiometryczny węglik tytanu TiCx w ilości od 5 do 40% wagowo, przy czym wartość indeksu x jest dla tytanu niższa od 0,96 i zawiera się w zakresie od 0,95 do 0,6, zaś mieszaninę wyjściową poddaje się spiekaniu wysokociśnieniowemu pod ciśnieniem od 6 do 9 GPa i w temperaturze od 1700°C do 2000°C i proces spiekania prowadzi się w zakresie termodynamicznej stabilności diamentu.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zastosowanie niestechiometrycznego związku zapewnia mocne połączenie pomiędzy cząstkami diamentu i TiC w czasie spiekania i prawidłową strukturę węglikowej fazy wiążącej po spiekaniu. Węglik tytanu uzupełnia ilość brakujących atomów węgla w sieci krystalicznej. Zastosowanie węglików jest bardzo korzystne ze względu na lepsze dopasowanie sieci diamentu i węglika niż występuje to w przypadku zastosowania metali węglikotwórczych, gdzie na granicy połączeń powstaje więcej defektów różnego rodzaju. Otrzymany materiał może być spiekany razem z warstwą spieku węglika wolframu z kobaltem i wykorzystany jako ostrze narzędzia skrawającego.

Zastosowanie rynkowe

Budownictwo zastosowanie technologii w produkcji narzędzi Branża elektromaszynowa Energetyka i Paliwa Górnictwo i Hutnictwo Inne

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

NIP: 6750001774

Adres www: http://www.ios.krakow.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"