Baza technologii


Logo wpisu Sposób wytwarzania spieków diamentowych

Sposób wytwarzania spieków diamentowych

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Opis technologii

Sposób wytwarzania spieków diamentowych do wyrobu materiałów przeznaczonych na ostrza narzędzi diamentowych, polegający na wymieszaniu proszku diamentowego z dodatkową fazą wiążącą i spiekaniu mieszaniny w odpowiednich warunkach wysokich ciśnień i temperatur, znamienny tym, że jako fazę wiążącą stosuje się niestechiometryczny węglik tytanu TiCx w ilości od 5 do 40% wagowo, przy czym wartość indeksu x jest dla tytanu niższa od 0,96 i zawiera się w zakresie od 0,95 do 0,6, zaś mieszaninę wyjściową poddaje się spiekaniu wysokociśnieniowemu pod ciśnieniem od 6 do 9 GPa i w temperaturze od 1700°C do 2000°C i proces spiekania prowadzi się w zakresie termodynamicznej stabilności diamentu.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zastosowanie niestechiometrycznego związku zapewnia mocne połączenie pomiędzy cząstkami diamentu i TiC w czasie spiekania i prawidłową strukturę węglikowej fazy wiążącej po spiekaniu. Węglik tytanu uzupełnia ilość brakujących atomów węgla w sieci krystalicznej. Zastosowanie węglików jest bardzo korzystne ze względu na lepsze dopasowanie sieci diamentu i węglika niż występuje to w przypadku zastosowania metali węglikotwórczych, gdzie na granicy połączeń powstaje więcej defektów różnego rodzaju. Otrzymany materiał może być spiekany razem z warstwą spieku węglika wolframu z kobaltem i wykorzystany jako ostrze narzędzia skrawającego.

Zastosowanie rynkowe

Budownictwo zastosowanie technologii w produkcji narzędzi Branża elektromaszynowa Energetyka i Paliwa Górnictwo i Hutnictwo Inne

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

NIP: 6750001774

Adres www: http://www.ios.krakow.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"