Baza technologii


Logo wpisu Sposób wytwarzania spieku na bazie regularnego azotku boru

Sposób wytwarzania spieku na bazie regularnego azotku boru

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania spieku na bazie regularnego azotku boru. Spiek ten może być stosowany do wyrobu ostrzy skrawających przeznaczonych do obróbki trudnoobrabialnych stali oraz żeliw. Materiały tego typu mogą być także przeznaczone do wyrobu narzędzi wiertniczych oraz frezów. Istota rozwiązania według wynalazku polega na wprowadzeniu do fazy zasadniczej, którą stanowi regularny azotek boru otrzymany metodą statyczną o wielkości cząstek poniżej 28 ?m, mniej niż 35% masy azotku boru o wielkości cząstek poniżej 4 ?m, otrzymanego metodą statyczną lub dynamiczną. Fazę podstawową, którą stanowi azotek boru, łączy się z fazą wiążącą, złożoną z 4 do 10% Al, 1 do 4% Si i 1 do 4% Ti a następnie materiał wyjściowy prasuje się wstępnie pod ciśnieniem 0,5 GPa i umieszcza w tulejkach grafitowych, po czym poddaje wstępnej obróbce cieplnej w celu rozkładu wodorku tytanu i redukcji zbędnych tlenków. Obróbkę cieplną prowadzi się pod ciśnieniem 10 do -1 do 10 do -3 Pa lub w piecu rurowym w strumieniu H2 w temperaturze 873K w czasie pół godziny. Proces spiekania zachodzi w zakresie temperatury od 1870K do 1970K, przy ciśnieniu od 5,5 GPa do 7 GPa w czasie od 2,5 do 4,5 minuty, przy wykorzystaniu pras z kamerami wnękowymi.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zastosowanie mieszanek proszków regularnego azotku boru o zróżnicowanej wielkości cząstek, składających się z dwóch frakcji ziarnowych - pierwszej o wielkości cząstek poniżej 28 ?m i drugiej o wielkości cząstek poniżej 4 ?m, umożliwia uzyskanie spieku o jednorodnej strukturze, o dobrze wypełnionych przestrzeniach międzyziarnowych. Korzystnym jest wykorzystanie proszków otrzymanych metodą dynamiczną, które posiadają wielkość poniżej 4 ?m i wykazują możliwość dobrego łączenia się ze strukturą, w skład której wchodzą ze względu na większą powierzchnię właściwą w stosunku do proszków azotku boru otrzymanych metodami statycznymi. Zastosowanie mieszanin o różnej wielkości ziaren pozwala zwiększyć twardość materiału o około 6 GPa w stosunku do materiału na bazie azotku boru otrzymanego z proszków azotku boru o jednakowej wielkości ziarna i tym samym składzie fazy wiążącej, otrzymanych przy tych samych parametrach spiekania.

Zastosowanie rynkowe

Wytwarzanie narzędzi skrawających do obróbki materiałów trudno obrabialnych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

NIP: 6750001774

Adres www: http://www.ios.krakow.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"