Baza technologii


Logo wpisu Sposób wytwarzania struktury nanokrystalicznej w stali łożyskowej

Sposób wytwarzania struktury nanokrystalicznej w stali łożyskowej

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Wytworzenie struktury nanokrystalicznego bainitu w elementach wykonanych ze stali łożyskowej poprzez zastosowanie kilkugodzinnej obróbki hartowania izotermicznego, pozwalającego na uzyskanie korzystnej kombinacji parametrów wytrzymałościowych i eksploatacyjnych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Nowa technologia pozwoli na poprawienie właściwości mechanicznych i eksploatacyjnych stali łożyskowej w stosunku do analogicznych właściwości stali obrobionej w konwencjonalny sposób (hartowanie i odpuszczanie), np. poprzez redukcję odkształceń hartownicznych. W porównaniu do innych nowoczesnych sposobów otrzymywania struktury nanobainitu, proponowany sposób wytwarzania struktury nanokrystalicznej w stali łożyskowej znamienny jest znacznie krótszym (kilkugodzinnym) czasem procesu. Poprawienie dokładności wymiarowej łożyska wykonanego przy zastosowaniu opracowanej technologii nanostrukturyzacji. Poprawienie jakości powierzchni łożyska po obróbce nanostrukturyzacji w piecu próżniowym z chłodzeniem gazem obojętnym.

Zastosowanie rynkowe

Nowoopracowana technologia nanostrukturyzacji stali łożyskowej jest alternatywną technologią do aktualnie stosowanej obróbki cieplnej (hartowanie martenzytyczne i odpuszczanie).

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"