Baza technologii


Logo wpisu Sposób wytwarzania zawiesiny nanocząstek srebra i zawiesina nanocząstek srebra do zastosowań medycznych, kosmetycznych i farmaceutycznych

Sposób wytwarzania zawiesiny nanocząstek srebra i zawiesina nanocząstek srebra do zastosowań medycznych, kosmetycznych i farmaceutycznych

Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska

Opis technologii / usługi

Przedmiotem oferty jest sposób wytwarzania zawiesiny nanocząstek srebra, poprzez redukcję soli srebra środkiem redukującym pochodzenia naturalnego, w obecności stabilizatora. W technologii tej jako środek redukujący stosuje się apiprodukt lub ekstrakt z bursztynu. Srebro nanocząsteczkowe jest jednym z najszerzej stosowanych nanomateriałów. Najbardziej znaną jego zaletą jest aktywność przeciwbakteryjna, co pozwala na stosowanie go w przemyśle medycznym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Najbardziej rozpowszechnioną metodą syntezy nanocząsteczek metali jest metoda chemiczna, lecz stosowane w procesach redukcji czynniki chemiczne nie pozostają obojętne dla środowiska naturalnego. Apiprodukty to produkty pochodzenia pszczelego, posiadające bardzo unikalne właściwości odżywcze i antybakteryjne. Ponadto są źródłem wielu pierwiastków. Apiprodukty zawierają szereg substancji aktywnych o działaniu immunomodulacyjnym, przeciwnowotworowym, przeciwzapalnym, przeciwutleniającym, przeciwbakteryjnym, przeciwwirusowym i przeciwgrzybicznym. Ekstrakt z bursztynu stanowi mieszaninę różnorodnych związków chemicznych, z których część posiada właściwości redukujące, dzięki czemu skutecznie redukuje jony srebra do srebra metalicznego. Ekstrakt z bursztynu stanowi bezpieczną alternatywę dla toksycznych substratów stosowanych w redukcji metalu. Składnikami bursztynu jest wiele naturalnych związków, które są pożądanymi składnikami aktywnymi, szczególnie w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Główną zaletą powyższej technologii jest fakt, iż obydwa środki redukujące są pochodzenia naturalnego, są więc w zupełności bezpieczne w porównaniu do chemicznych czynników redukujących. Nowy sposób otrzymywania zawiesiny nanocząstek srebra jest także zgodny z panującym obecnie trendem stosowania w przemyśle technologii proekologicznych. Uzyskane nanocząstki, mogą znaleźć zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, jednak największa przyszłość leży w przemyśle medycznym oraz jako składnik receptur kosmetycznych ze względu na stosowanie nietoksycznych składników.

Zastosowanie rynkowe

Najbardziej rozpowszechnioną zaletą nanosrebra jest aktywność przeciwbakteryjna, pozwalająca na stosowanie go w przemyśle medycznym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Ponadto składnikami ekstraktu bursztynu są m.in. fenchon, fenchol, kamfora, izoborneol, borneol, mrówczanu bornylu, kwas bursztynowy, a także bursztyniany metylowo-bornylowe oraz metylowo-izobornylowe i kwasy pimarowy, abietynowy i dihydroabietynowy oraz ich estry - składniki aktywne dla przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska

NIP: 6750006257

Adres www: http://www.pk.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"