Baza technologii


Logo wpisu Sposób zabezpieczenia sklejki przed działaniem grzybów

Sposób zabezpieczenia sklejki przed działaniem grzybów

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna

Opis technologii / usługi

Sklejka użytkowana w warunkach wysokiej wilgotności ulega procesom rozpadu biologicznego wywołanym działaniem mikroorganizmów. Jest ona podatna zarówno na atak grzybów pleśniowych, wywołujących powierzchniowe przebarwienia, jak również grzybów rozkładających drewno. Z tego względu w szczególności do specjalistycznych zastosowań m.in. w transporcie, budownictwie, kolejnictwie, szkutnictwie produkuje się sklejkę zabezpieczoną. Przedmiotem technologii jest skuteczny i bezpieczny sposób zabezpieczenia sklejki przed działaniem grzybów, zwłaszcza rozkładających i pleśniowych z użyciem środków bezpiecznych dla człowieka i środowiska. Polega na jednostronnym nanoszeniu na fornir masy żywicznej składającej się z cieczy jonowej, korzystnie azotanu (III), klejowej żywicy kondensacyjnej (MUF, UF, MF, PF) i utwardzacza, następnie sezonowaniu do czasu wytworzenia się powłoki, formowaniu zestawów sklejkowych, w ten sposób, że forniry z powłoką żywiczną stanowią zewnętrze strony zestawu oraz prasowaniu pod ciśnieniem w prasie w podwyższonej temperaturze. Sklejki wytworzone sposobem według wynalazku charakteryzują się dużą odpornością na oddziaływanie grzybów rozkładających i pleśniowych, spełniając wymagania norm dotyczące jakości sklejenia oraz właściwości higienicznych. Technologia stwarza możliwości prowadzenia procesu zabezpieczania na walcach klejarskich w jednym ciągu produkcyjnym wytwarzania sklejki.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

1. Technologia pozwala zabezpieczyć sklejkę przed działaniem grzybów; 2. Środek jest bezpieczny dla człowieka i środowiska; 3. Środek poprawia estetykę sklejki; 4. Środek zapewnia wysoką odporność sklejki na działanie wody; 5. Stosowany jako powłoka zewnętrza, daje zabezpieczenie również na krawędziach sklejki; 6. Wysoka odporność na pleśnie. Korzyści wynikające z zastosowania technologii polegają m.in. na: eliminacji niebezpiecznych dla człowieka środków zabezpieczających drewno, takich jak przykładowo: sole nieorganiczne zawierające związki typu CCA (miedź-chrom-arsen); aromatyczne związki organiczne z podstawionym w pierścieniu chlorem jak np.: PCP pentachlorofenol; pochodne smoły jak np. olej kreozotowy; czwartorzędowe sole zawierające anion chlorkowy, które w trakcie palenia zabezpieczonej nimi sklejki mogą wydzielać wysokotoksyczne dioksyny. Efektem zastosowania cieczy jonowych rozpuszczalnych w chemo- i termoutwardzalnych żywicach kondensacyjnych jest m.in. podwyższenie estetyki i właściwości fizyko-mechanicznych sklejki takich jak moduł sprężystości i twardość przy zachowaniu wysokiej jakości sklejenia i właściwości higienicznych oraz polepszenie stabilności wymiarowej sklejki i odporności na światło widzialne i promieniowanie UV. Technologia stwarza możliwości prowadzenia procesu impregnacji na walcach klejarskich w jednym ciągu produkcyjnym wytwarzania sklejki przez to eliminuje się inne uciążliwe metody zabezpieczania forniru.

Zastosowanie rynkowe

Potencjalnymi użytkownikami technologii są firmy mające potrzebę zabezpieczenia produkowanych przez siebie sklejek. Technologia kierowana jest do producentów żywic, impregnatów oraz sklejek. Zabezpieczona z pomocą tej technologii sklejka przeznaczona jest do specjalistycznych zastosowań m.in. w transporcie, budownictwie, kolejnictwie i szkutnictwie. Poszukiwany jest partner aktywnie działający w branży środków i preparatów do ochrony drewna, posiadający odpowiednie zaplecze laboratoryjne, produkcyjne i dystrybucyjne w celu rozwinięcia przedmiotowej technologii do skali przemysłowej i do wprowadzenia jej do obrotu jako produkt na skalę przemysłową.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna

NIP: 7770000985

Kraj: Polska

Adres www: http://www.itd.poznan.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Wynalazek
Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"