Baza technologii


Logo wpisu Sposób zagospodarowania odpadów z biomasy

Sposób zagospodarowania odpadów z biomasy

Politechnika Świętokrzyska

Opis technologii / usługi

Przedmiotem oferty jest sposób zagospodarowania popiołów z biomasy, polegający na dodaniu go jako komponentu do produkcji paliwa alternatywnego. Popiół z biomasy, charakteryzujący się wyższą zawartością metali ciężkich nie może być wykorzystywany rolniczo. W praktyce taki popiół jest składowany na terenach przynależnych do zakładu spalającego biomasę. Dodawanie popiołu z biomasy do produkcji paliwa jest szansą na zagospodarowanie uciążliwych odpadów przemysłowych, które nie znajdują zastosowania na rynku. Oferowana technologia jest rozwiązaniem konkurencyjnym z uwagi na prostotę rozwiązania i niskie nakłady kosztów.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

tani i łatwo dostępny surowiec, niska cena produkowanego paliwa ze względu na niewielki koszt nabycia komponentu, spalanie paliwa alternatywnego powoduje znaczne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, związków azotu i związków siarki do atmosfery, spalanie w piecach cementowni gwarantuje tzw. bezodpadowe unieszkodliwienie odpadu, ponieważ popioły powstałe w wyniku spalenia paliwa wbudowane zostają w struktury cementu, ograniczenie zużycia paliw naturalnych.

Zastosowanie rynkowe

Paliwo z odpadów jest wykorzystywane głównie w: spalarniach odpadów, cementowniach, elektrowniach, elektrociepłowniach i kotłach energetycznych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Politechnika Świętokrzyska

NIP: 6570009774

Adres www: http://www.tu.kielce.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"