Baza technologii


Logo wpisu Sposób zmniejszenia absorpcji metali ciężkich przez rośliny korzeniowe

Sposób zmniejszenia absorpcji metali ciężkich przez rośliny korzeniowe

Agnieszka Kawka

Opis technologii

Przedmiotem wynalazku jest sposób zmniejszania absorpcji metali ciężkich przez rośliny korzeniowe, w konsekwencji poprawy ich jakości, zwłaszcza pietruszki, marchewki czy też buraka cukrowego. Sposób zgodny z wynalazkiem charakteryzuje się tym, że nasiona tych roślin przed wysiewem poddajemy oddziaływaniu pola magnetycznego o zadanej indukcji i częstotliwości przez pewien czas.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Sposób ten jest tani w stosowaniu , nie wymaga zabiegów modyfikacji odczynu, czy też struktury gleby poprzez wapnowanie lub wprowadzanie do niej dodatkowych ilości substancji organicznej oraz makro i mikroelementów. Jak z tego wynika jest to sposób ekologiczny nie obciążający środowiska. Poza tym jego stosowanie jest bardzo efektywne i pozwala na obniżenie zawartości metali ciężkich w przetestowanych uprawach marchwi, pietruszki oraz buraka cukrowego średnio o ponad 20% i równocześnie zwiększenie zawartości makroelementów średnio o 14%.

Zastosowanie rynkowe

Świadomość zagrożeń wynikająca z zanieczyszczenia środowiska naturalnego sprawia, że koniecznością stało się regularne kontrolowanie zawartości pierwiastków i substancji toksycznych w powietrzu, glebie i żywności. Dzięki zastosowaniu sposobu wg wynalazku można uzyskać zmniejszoną zawartość metali ciężkich w plonach roślin korzeniowych już na etapie ich wysiewu.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"