Baza technologii


Logo wpisu Sposób zmniejszenia absorpcji metali ciężkich przez rośliny korzeniowe

Sposób zmniejszenia absorpcji metali ciężkich przez rośliny korzeniowe

Agnieszka Kawka

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest sposób zmniejszania absorpcji metali ciężkich przez rośliny korzeniowe, w konsekwencji poprawy ich jakości, zwłaszcza pietruszki, marchewki czy też buraka cukrowego. Sposób zgodny z wynalazkiem charakteryzuje się tym, że nasiona tych roślin przed wysiewem poddajemy oddziaływaniu pola magnetycznego o zadanej indukcji i częstotliwości przez pewien czas.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Sposób ten jest tani w stosowaniu , nie wymaga zabiegów modyfikacji odczynu, czy też struktury gleby poprzez wapnowanie lub wprowadzanie do niej dodatkowych ilości substancji organicznej oraz makro i mikroelementów. Jak z tego wynika jest to sposób ekologiczny nie obciążający środowiska. Poza tym jego stosowanie jest bardzo efektywne i pozwala na obniżenie zawartości metali ciężkich w przetestowanych uprawach marchwi, pietruszki oraz buraka cukrowego średnio o ponad 20% i równocześnie zwiększenie zawartości makroelementów średnio o 14%.

Zastosowanie rynkowe

Świadomość zagrożeń wynikająca z zanieczyszczenia środowiska naturalnego sprawia, że koniecznością stało się regularne kontrolowanie zawartości pierwiastków i substancji toksycznych w powietrzu, glebie i żywności. Dzięki zastosowaniu sposobu wg wynalazku można uzyskać zmniejszoną zawartość metali ciężkich w plonach roślin korzeniowych już na etapie ich wysiewu.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"