Baza technologii


Logo wpisu Sposoby  biofortyfikacji warzyw w jod w uprawach hydroponicznych, akumulacja

Sposoby biofortyfikacji warzyw w jod w uprawach hydroponicznych, akumulacja

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest sposób biofortyfikacji warzyw w jod w uprawach hydroponicznych z zastosowaniem jodu występującego w związkach organicznych. Istota rozwiązania według wynalazku polega na tym, że w uprawach hydroponicznych do fertygacji roślin w systemach z otwartym i zamkniętym obiegiem pożywki stosuje się pożywki organiczne zawierające związki jodu , które lepiej są pobierane przez rośliny.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zaletą wynalazku jest fakt, iż wprowadzone do pożywek organiczne związki jodu są znacznie efektywniej pobierane i akumulowane przez rośliny w porównaniu do metod, w których stosuje się mineralne formy jodu.Pozwala to efektywnia wzbogacić rosliny w jod przy zastosowaniu niższych molarnych stężeń tego składnika. Przeprowadzone badania wykazały że po zastosowaniu fertygacji zawartość zwiazków jodu w roślinach znacznie się zwiększyła.

Zastosowanie rynkowe

-

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

NIP: 6750002118

Adres www: http://ur.krakow.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"