Baza technologii


Logo wpisu Stół wielorowkowy

Stół wielorowkowy

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opis technologii / usługi

Przedmiotem technologii jest stół wielorowkowy, który posiada funkcje określania nierównomierności poprzecznej rozkładu cieczy opryskowej oraz nierównomierności wzdłużnej rozkładu cieczy. Określenia tych dwóch parametrów w powtórzeniach podczas jednego badania nie umożliwia żaden aktualnie dostępny na rynku stół rowkowy. Opracowanie tego urządzenia pozwoli na pomiar równomierności rozkładu cieczy opryskowej z uwzględnieniem kierunku przemieszczania się rozpryskiwacza, czy jego belki roboczej. Rozwiązanie wg. wynalazku umożliwi wykonanie pomiarów nierównomierności wzdłużnej, co jest nową funkcjonalnością. Dodatkowo pomiary nierównomierności poprzecznej będą mogły być wykonywane ze znacznie większą niż do tej pory dokładnością. Stół rowkowy umożliwi wykonywanie pomiarów przy różnych prędkościach roboczych i umożliwi odzwierciedlenie naturalnych warunków wykonywania zabiegów chemicznej ochrony roślin.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zaletą zastosowania stołu wielorowkowego w przeciwieństwe do innych tego typu urządzeń dostępnych na rynku jest to, że umożliwia ona ocenę rozkładu wzdłużnego oprysku a także pomiaru równomierności cieczy opryskowej z uwzględnieniem kierunku przemieszczania się rozpylaczy. Dodatkową korzyścią jest zwiększenie dokładności pomiaru.

Zastosowanie rynkowe

Do głównych odbiorców przedmiotowej technologii zaliczyć można przedsiębiorstwa związane z szeroko pojętym przemysłem rolniczym.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Poznań, woj. wielkopolskie

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

NIP: 7770004960

Kraj: Polska

Adres www: http://puls.edu.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku
Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 3

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 8 marca 2023 10:41

Wróć na stronę "Bazy"