Baza technologii


Logo wpisu Stabilis

Stabilis

Indigobird Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Stabilis to innowacyjne oprogramowanie MES, które pozwala zbierać, analizować i wymieniać informacje pomiędzy maszynami, systemami IT i ludźmi, dzięki czemu umożliwia zwiększenie efektywności maszyn i personelu, poprawę jakości, ograniczenie zużycia energii i materiałów oraz lepszą organizację. Stabilis zapewnia pełną jakościową i ilościową kontrolę produkcji oraz wsparcie 25 najważniejszych praktyk Lean Manufacturing. Pełna integracja z gniazdem produkcyjnym dla obiektywnych danych i automatyzacja czynności. Obsługa JIT dla całego łańcucha wartości (operacje magazynowe, identyfikacja i przepływ materiałów). Analiza kosztów, pomiar efektywności i ilości odpadów, klasyfikacja jakości oraz detekcja zdarzeń pozanormatywnych. Stabilis posiada szereg predefiniowanych funkcjonalności pozwalających uzyskać realne korzyści finansowe i organizacyjne. Zwiększenie dostępności wąskich gardeł oraz ograniczenie przestojów i mikroprzestojów. Zwiększenie efektywności personelu, poprawę komunikacji i wizualizację informacji (Andon). Redukcję odpadów i cykli produkcyjnych, poprawę jakości i predykcję awarii. Skrócenie serii, zmniejszenie zapasów i kosztów pracy, wdrożenie najlepszych praktyk. Szybka konfiguracja zindywidualizowanych funkcjonalności, interfejsów UI oraz automatyzacja procesów. Integracja dowolnych urządzeń cyfrowych i analogowych (PLC, drukarki, skanery kodów, czytniki kart, czujniki etc.). Instalacja na urządzeniach mobilnych i dostęp z przeglądarki.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Stabilis jest innowacją produktową. Wyróżnia go zastosowanie nieużywanego dotychczas w rozwiązaniach przemysłowych sposobu definiowania zasad działania systemu oraz połączenie w jednym produkcie funkcjonalności do tej pory występujących rozłączenie. Zastosowanie opisu graficznego do definiowania zasad działania systemu zarządzania produkcją umożliwiło osiągnięcie unikalnych cech: możliwości dostosowania do potrzeb organizacji na poziomie osiągalnym do tej pory jedynie dla rozwiązań wytwarzanych pod klucz z użyciem klasycznych technologii programowania, szybkości i koszty wdrożenia porównywalne z rozwiązaniami „modułowymi”, które ze względu na ograniczenia w zakresie konfiguracji i funkcjonalnym nie pozwalają na wykorzystanie unikalnego know-how przedsiębiorstwa, możliwości wdrażania i zmiany systemu w sposób ewolucyjny (zwinny), wsparcia dla praktyk ciągłej poprawy opartych o bieżący pomiar wyników (Lean Manufacturing), poprawę jakości (Six Sigma) oraz skrócenie serii i optymalizację w czasie rzeczywistym pod zlecenie. Połączenie funkcjonalności zbierania danych (MES) z możliwością tworzenia interfejsów użytkownika oraz integracji dowolnych urządzeń: skrośną obsługę procesów logistycznych w oparciu o dane zbierane w źródłach ich powstania (maszyny/ ludzie/ systemy IT), automatyzację procesów wymiany informacji pomiędzy różnymi systemami działającymi w fabryce, dostarczanie na czas obiektywnej informacji zarządczej w zakresie efektywności, jakości i kosztów produkcji.

Zastosowanie rynkowe

System Stabilis może być stosowany w różnych branżach przemysłowych. Unikalna elastyczność oprogramowania umożliwia szybką kastomizację jego funkcjonalności i pozwala na wdrożenie dla każdego rodzaju produkcji. System Stabilis może być wdrożony w każdym przedsiębiorstwie, bez względu na jego wielkość. System może łączyć produkcję oraz logistykę w wielu fabrykach należących do jednego przedsiębiorstwa.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Indigobird Sp. z o.o.

NIP: 7162817686

Adres www: http://www.stabilis.io

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"