Baza technologii


Logo wpisu Stabilizatory do leczenia chirurgicznego zniekształceń przedniej ściany klatki piersiowej wraz z instrumentarium i instrukcją zabiegową

Stabilizatory do leczenia chirurgicznego zniekształceń przedniej ściany klatki piersiowej wraz z instrumentarium i instrukcją zabiegową

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Opis technologii / usługi

Istotą rozwiązania jest typoszereg wymiarowy stabilizatorów do leczenia operacyjnego zniekształceń przedniej ściany klatki piersiowej wraz ze stosownym instrumentarium chirurgicznym oraz procedurami diagnozowania i techniką operacyjną, a także stabilizator do zespalania mostka żebrowego po operacji wszczepiania pomostów aortalno - wieńcowych serca wraz z instrumentarium chirurgicznym i techniką zabiegową.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Proponowane stabilizatory są konkurencyjne w stosunku do zastrzeżonych w patentach amerykańskich (US nr 6 024 759 i US 7 156 847 B2) i dają nowe możliwości korekcji klatki piersiowej o większym zróżnicowaniu wadliwości, głównie kontrolowanego kształtowania krzywizny klatki i rozkładu nacisków na żebra. Wyprofilowana płytka nośna stabilizatora adekwatnie do kształtu żeber zapewnia równomierny rozkład nacisków na żebra i nie wywiera bolesnych nacisków punktowych na żebra i konieczność stosowania długotrwałego środków przeciwbólowych. Cztery punkty przytwierdzenia płytek poprzecznych do żeber z każdej strony płyty nośnej zapewniają jej stabilność położenia i eliminują uszkodzenia żeber powodowanych ruchomością płyty nośnej. Zmniejsza to dolegliwości bólowe u pacjentów i gwarantuje przebieg założonej terapii i różni ten rodzaj techniki od rozwiązań amerykańskich. Konstrukcja stabilizatora daje większą swobodę w kontroli nacisku na żebra i zadawania odkształcenia żeber oraz modelowania klatki piersiowej. Daje także możliwość korekcji kształtu klatek piersiowych kurzych - niesymetrycznych i z komponentą płaską, co nie jest możliwe w rozwiązaniach amerykańskich.

Zastosowanie rynkowe

Proponowane rozwiązanie znajduje zastosowanie w branży medycznej, szczególnie zaś chirurgii klatki piersiowej (torakochirurgia, kardiochirurgia). Stabilizatory nowej generacji dają nowe możliwości korekcji klatki piersiowej o większym zróżnicowaniu wadliwości, zmniejszają ryzyko powikłań pooperacyjnych, gdyż są dostosowane do spersonalizowanych cech antropometrycznych i biomechanicznych pacjenta, zwiększając tym samym komfort rehabilitacji fizycznej i psychicznej. Opracowano typoszereg wymiarowy stabilizatorów dla różnych grup wiekowych pacjentów. Rozwiązanie w postaci konstrukcyjnych elementów stabilizatorów jest uniwersalne przydatne do leczenia operacyjnego zarówno klatki "lejkowej" lub "kurzej", a także zespalania mostka żebrowego. Kwestia ta rzutuje na ułatwienie zabiegów operacyjnych, komfort usprawnienia pacjentów, skrócenie czasu rehabilitacji i minimalizację powikłań pooperacyjnych i kosztów zabiegu.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

NIP: 6310200736

Kraj: Polska

Adres www: http://www.citt.polsl.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"