Baza technologii


Logo wpisu Stanowisko do doświadczalnych badań modelowych kinematyki i dynamiki zjawisk w strukturach odcinka kręgosłupa podczas procedur chirurgicznego nastawiania z wykorzystaniem ligamentotaksji

Stanowisko do doświadczalnych badań modelowych kinematyki i dynamiki zjawisk w strukturach odcinka kręgosłupa podczas procedur chirurgicznego nastawiania z wykorzystaniem ligamentotaksji

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Opracowane stanowisko dotyczy badań w obszarze inżynierii biomedycznej oraz inżynierii ortopedycznej w zakresie modelowania procedury operacyjnej nastawiania struktur kręgosłupa człowieka lub zwierzęcia po złamaniach kompresyjnych. Istotą wynalazku jest badanie przeniesienia ruchów manipulacyjnych lekarza operatora podczas realizacji zabiegu operacyjnego n lokalne ruchy względne w układzie biokinematycznym rozważnego fragmentu kręgosłupa, jak też dokonanie pomiarów pól przemieszczeń i odkształceń i wyznaczenie ich skutków w postaci sił i naprężeń: w strukturach badanego preparatu lub modelu 3D odcinka kręgosłupa, w systemie implantów oraz elementach instrumentarium. Model 3D jest wykonany metodami szybkiego prototypowania (rapid prototyping RP), a odtworzony na podstawie danych pacjenta uzyskanych z wykorzystaniem metod obrazowania medycznego 3D, takich jak: tomografia komputerowa (CT) lub rezonans magnetyczny (MRI). Pomiary są wykonywane w trakcie symulacji procedury operacyjnej na stanowisku z uwzględnieniem takich etapów jak: wkręcanie śrub transpedicularnych i dokręcanie nakrętek, dystrakcia, kompresja oraz stabilizacja.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Koncepcja i współpraca z zespołem doświadczonych chirurgów ortopedów, zastosowanie nowoczesnych technologii. Skuteczne Planowanie Przedoperacyjne, Lepsze Rozpoznanie Przypadku Klinicznego, Skrócenie Czasu Operacji, Ograniczenie Dawki Promieniowania Jonizującego dla pacjenta w trakcie pomiarów sródoperacyjnych, zwiększenie precyzji i dokładności nastawiania odłamów.

Zastosowanie rynkowe

Stanowisko służy do badań kinematyki i dynamiki ruchów względnych w modelach kręgosłupa wraz z systemem implantów i instrumentarium do celów planowania procesów operacyjnych w chirurgii kręgosłupa, badawczych, naukowych i dydaktycznych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"