Baza technologii


Logo wpisu Statecznik elektroniczny do lamp sodowych o mocy 70W

Statecznik elektroniczny do lamp sodowych o mocy 70W

Instytut Elektrotechniki

Opis technologii / usługi

Opracowany model statecznika elektronicznego umożliwia zasilanie sodowych lamp wyładowczych o mocy 70W. Umożliwia zmniejszenie poboru energii elektrycznej przez lamę sodową ze statecznikiem o 10 watów w porównaniu ze statecznikiem elektromagnetycznym, co umożliwia osiągnięcie dużych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Umożliwia zmniejszenie poboru energii elektrycznej przez lamę sodową ze statecznikiem o 10 watów w porównaniu ze statecznikiem elektromagnetycznym. Umożliwia zasilanie lampy według zmodyfikowanego sposobu, na który zostało złożony wniosek patentowy. Zastosowanie sposobu zasilania opisanego w zgłoszeniu patentowym umożliwia osiągnięcie mniejszych strat mocy w stateczniku podczas zasilania tego źródła światła. Na jednym stateczniku można zaoszczędzić 10 W mocy pobieranej przez całość oprawy oświetleniowej. Dodatkowo emitowany strumień świetlny posiada minimalną wartość pulsacji światła.

Zastosowanie rynkowe

Do wykorzystania w oświetleniu

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Elektrotechniki

NIP: 5250007684

Adres www: http://www.iel.waw.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"