Baza technologii


Logo wpisu STD System wspomagania obliczeń trakcyjnych

STD System wspomagania obliczeń trakcyjnych

INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG

Opis technologii / usługi

Opracowanie Modułowego systemu kształtowania bezpieczeństwa w transporcie dołowym (STD) pozwala na ujednolicenie części dokumentacji układu transportu w kopalniach węgla kamiennego. Do obsługi systemu STD wymagany jest komputer klasy PC z dostępem internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową. Dzięki zastosowaniu systemu prace obliczeniowe związane z opracowaniem dokumentacji transportu zostały znacznie skrócone oraz uproszczone. Jednocześnie zmniejszono prawdopodobieństwo popełnienia błędu wynikającego ze złożoności i ilości działań oraz dotychczasowego sposobu prowadzenia tego typu obliczeń. Jest to nowa technologii wykorzystująca najnowsze rozwiązania w branży IT. Opracowany system umożliwia zdalne uruchamianie analiz graficznych, wykorzystujących oprogramowanie klasy CAD, np. na potrzeby badania kolizyjności. Szczegółowe informacje dostępne pod adresem http://komag.eu/oferta/wirtualne-prototypowanie

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

- skrócenie czasu niezbędnego do opracowania dokumentacji systemu transportowego poprzez automatyczne generowanie raportów, - minimalizacja możliwości wystąpienia błędów w dokumentacji, - ujednolicenie formatu dokumentów systemu transportowego, - możliwość prowadzenia analiz kolizyjności.

Zastosowanie rynkowe

-

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG

NIP: 6310200794

Adres www: http://www.komag.eu

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"