Baza technologii


Logo wpisu Struktura elektroluminescencyjna z proszkowym materiałem o właściwościach elektroluminescencyjnych

Struktura elektroluminescencyjna z proszkowym materiałem o właściwościach elektroluminescencyjnych

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Zastosowanie w grubowarstwowych elektroluminecencyjnych źródłach światła proszku, w którym aktywnym elementem jest cienka warstwa elektroluminoforu naniesionego na ziarna proszku dielektrycznego.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

1. Wydłużenie czasu życia elektroluminoforów proszkowych. 2. Porawienie drukowalności past elektroluminoforów porszkowych. 3. Rozszerzenie stosowalności technik cienkowarstwych, np. ALD. 4. Możliwość wydłużenia czasu życia podświetlaczy elektroluminescencyjnych. 5. Rozszerzenie zakresu stosowalności grubowarstwowych źródeł światła. 6. Możliwość produkcji i sprzedaży past elektroluminescencyjnych przez polskie firmy

Zastosowanie rynkowe

Poprawa trwałości grubowarstwowych, elektroluminescencyjnych źródeł światła.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"