Baza technologii


Logo wpisu Synerise

Synerise

Synerise S.A.

Opis technologii / usługi

Synerise to platforma, która zwiększa efektywność działań marketingowych poprzez personalizowaną komunikację z klientami, realizację kampanii we wszystkich kanałach, automatyzację marketingu oraz tworzenie i rozwój programów lojalnościowych. Dostarcza ona cennych informacji na temat klientów, ich zachowań, preferencji i historii zakupów w oparciu o analizę danych pochodzących z online jak i offline. Pomaga podejmować strategiczne decyzje w zakresie marketingu i sprzedaży. Umożliwia projektowanie skutecznych kampanii multikanałowych (sms, push, beacon, email) wykorzystując mechanizmy marketing automation. Analizuje zgromadzone dane, poznaje zachowania zakupowe klientów, dzięki czemu może dopasować wysyłaną lub prezentowaną na stronie ofertę do indywidualnych potrzeb. Zaawansowane algorytmy pozwalają na analizę dużej ilości danych (big data), wyciągnie wniosków, tworzenie rekomendacji oraz korelowanie ze sobą różnych danych i sprawdzanie zależności np. między pogodą a ilością transakcji. Synerise jest w całości własnością Synerise S.A. i składa się z 6 modułów: CRM - do zarządzania bazą klientów i relacjami z nimi TASK - pozwala na szybką i efektywną komunikację w zespole INSIGHTS - dostarcza najważniejszych statystyk, które są niezbędne do efektywnego prowadzenia biznesu ANALYTICS - umożliwia analizę danych dotyczących klientów CAMPAIGN - do przygotowywania kampanii AUTOMATION - do przygotowywanie rozbudowanych scenariuszy automatyzacji łączących wiele kanałów komunikacji

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Do przewag konkurecyjnych, ktore wyróżniają Synerise na tle konkurencji należą: Kompleksowość. Synerise to 6 uzupełniających się modułów. Może on stanowić główny system w przedsiębiorstwie do zarządzania relacjami z klientem, prowadzenia działań marketingowych w różnych kanałach, zarządzania projektami oraz analityki biznesowej. Synerise dostarcza kompleksowe informacje o aktywności klientów online (np. ruch na stronie www) oraz offline (np. dane z POS). Synerise dostarcza również Beacony, które instalowane w placówkach klienta dostarczają dodatkowych danych do analizy (np. informacji o wizytach klientów w placówkach, uruchamiają kampanie w momencie gdy klient znajdzie się w pobliżu oddziału etc.) Możliwość przywracania historii aktywności danego klienta. W momencie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zyskujemy dostęp do informacji o jego zainteresowaniach i pełnej historii jego aktywności na stronie od momentu w którym zainstalowane zostały kody trackingowe. Algorytmy oparte są na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym. Platforma posiada zdolność samouczenia, potrafi wnioskować na podstawie zdarzeń przeszłych i przewidywać prawdopodobieństwo dotyczące przyszłych zdarzeń i zależności Rozwiązanie udostępniane jest w formie Software as a Service (SaaS). Dostęp następuje w sposób zdalny, w dowolnym czasie i miejscu Niższe koszty wdrożenia. Opłaty są naliczane w zależności od liczby Data Points - zapytań skierowanych do bazy w danym miesiącu

Zastosowanie rynkowe

Synerise może znaleźć zastosowane w branży energetycznej. Platforma Synerise pozwoli na sprawne zarządzanie danymi - w tym danymi o klientach (jeden zintegrowany CRM) oraz na automatyzację działań marketingowych. Dzięki temu wszystkie działania marketingowe będą odbywać się automatycznie - w oparciu o zachowania i zainteresowania użytkoników. Dzięki temu komunikacja z klientami będzie spersonalizowana i automatyczna. Co więcej Synerise daje dostęp do pełnych statystyk pochodzących z marketingu i sprzedaży. Zaawansowana analityka i moduł szcztucnej inteligencji pozwalaszybko analizować dane, wyciągać wnioski i przewidywać przyszłe trendy.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Synerise S.A.

NIP: 6793093292

Adres www: http://www.synerise.com

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"