Baza technologii


Logo wpisu System detekcji, monitoringu, lokalizacji i wspomagania eliminacji zakłóceń radiowych w pasmach częstotliwościowych dedykowanych dla systemów nawigacyjnych i radiokomunikacyjnych stosowanych w lotnictwie

System detekcji, monitoringu, lokalizacji i wspomagania eliminacji zakłóceń radiowych w pasmach częstotliwościowych dedykowanych dla systemów nawigacyjnych i radiokomunikacyjnych stosowanych w lotnictwie

PnP Systems Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Przedmiotem projektu jest rozwój systemu detekcji, monitoringu, lokalizacji i wspomagania eliminacji zakłóceń radiowych w pasmach dedykowanych dla systemów nawigacyjnych i radiokomunikacyjnych. Zastosowanie rozwiązania zminimalizuje ryzyko niedostępności systemów nawigacyjnych opartych o GNSS oraz cyfrowych systemów komunikacji radiowej spowodowanej zakłóceniami lub atakami na te systemy. Operator systemu na bieżąco będzie mógł w sposób ciągły monitorować pasma radiowe wybranych systemów, w szczególności RNSS/GNSS, PMR, ILS. W przypadku pojawienia się zakłóceń lub ataków operator natychmiast zostanie poinformowany o takim incydencie. System informatyczny będzie wspomagał operatora również w określeniu rodzaju zakłócenia/ataku. Umożliwiał będzie też lokalizację i eliminację ( środkami zewnętrznymi) źródła zakłócenia. Wdrożenie rozwiązania zapewni realną możliwości ochrony potu lotniczego, w szczególności przed tak zwanymi zakłóceniami intencjonalnymi, uzupełniając infrastrukturę bezpieczeństwa portu lotniczego.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu determinują coraz częściej pojawiające się zakłócenia i ataki na systemy pozycjonowania i systemy telekomunikacyjne bazujące na GNSS. Podkreślić należy, iż najprawdopodobniej większość informacji o tego typu zagrożeniach, jako leżących w sferze bezpieczeństwa, nie jest rozpowszechniana. Tym niemniej do publicznej wiadomości przedostała się informacja, iż zaledwie kilka dni po tragedii samolotu egipskich linii lotniczych lecącego z Paryża do Egiptu, port lotniczy w Kairze był obiektem ataku urządzenia zagłuszającego system GPS (24 maja 2016 roku). Obecnie na rynku brak jest skutecznych narzędzi monitoringu i nadzoru nad prawnie chronionymi pasmami radiowymi dedykowanymi dla RNSS/GNSS, ILS, PMR. Rozwiązanie zapewni w sposób ciągły i w czasie rzeczywistym monitorowanie pasm radiowych wybranych systemów, w szczególności RNSS i telekomunikacyjnych. Dzięki wdrożenie rozwijanego w ramach projektu systemu klient końcowy będzie miał możliwość ciągłego monitoringu wskazanych pasm radiowych, natychmiastowego dostępu do informacji o pojawieniu się zakłócenia oraz jego rodzaju i lokalizacji, a poprzez to – do jego eliminacji i poprawy bezpieczeństwa. Projekt i jego rezultat jest całkowicie zbieżny ze strategią modernizacji zarządzania ruchem lotniczym w Europie ujętej w rozporządzeniu 219/2007, a zakładającym rozwój transportu lotniczego w zakresie bezpieczeństwa z wykorzystaniem technologicznych osiągnięć europejskiego programu GNSS GALILEO.

Zastosowanie rynkowe

Rozwiązanie uzyskane w wyniku realizacji projektu będzie stosowane przede wszystkim przez klientów z sektora transportu (zwłaszcza lotniczego), telekomunikacyjnego, bankowego, służby zarządzania kryzysowego oraz sektor bezpieczeństwa. Zastosowanie rozwiązania zminimalizuje ryzyko niedostępności systemów nawigacyjnych opartych o GNSS oraz cyfrowych systemów komunikacji radiowej spowodowanej zakłóceniami lub atakami na te systemy.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: PnP Systems Sp. z o.o.

NIP: 5223002398

Adres www: http://www.pnpsystems.com.pl/

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"