Baza technologii


Logo wpisu System dynamicznej optymalizacji zadań transportowych dla intermodalnej struktury transportowo-komunikacyjnej grupy PKP (CARGO)

System dynamicznej optymalizacji zadań transportowych dla intermodalnej struktury transportowo-komunikacyjnej grupy PKP (CARGO)

Inero Software Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Opracowywana platforma zawiera autorski moduł przydziału zadań transportowych i będzie umożliwiała optymalizację rozkładów jazdy z uwzględnieniem: Typu i ilości towaru Kosztów operacyjnych obsługi taboru Czasów przeładunku w terminalach Ograniczeń związanych ze współdzielonymi liniami kolejowymi Wymagań specyficznych dla transportu towarowego, np.: konieczność zapewnienia dostawy surowców na stałym poziomie w określonych cyklach czasowych, multimodalność transportu towarowego, czyli integracja przewozów PKP Cargo z innymi środkami transportowymi Dodatkowo platforma pozwoli na: Monitorowanie realizacji opracowanego planu w czasie rzeczywistym Wykrywanie odchyleń od planu i re-optymalizację planu (Pół) automatyczną komunikację pomiędzy aktorami w procesu logistycznego w celu informowania o opóźnieniach transportowych

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Optymalizacja zadań transportowych i przeładunkowych dla komunikacji intermodalnej poprawi jakość usług podmiotów z grupy PKP poprzez: Skrócenie czasów oczekiwania podróżnych na stacjach przesiadkowych, Zmniejszenie czasu planowania, Zwiększenie efektywności posiadanej infrastruktury kolejowej, Zmniejszenie śladu CO2 procesu logistycznego, Zmniejszenie kosztów transportu, Zwiększenie jakości obsługi klienta (customer satisfaction) Dostosowanie procesów planowania zadań transportowych do wymogu „just in time”; Dynamiczna optymalizacja umożliwi reagowanie na niespodziewane sytuacje (np. opóźnienia, awarie terminali, złe warunki pogodowe, czynniki losowe) i minimalizowanie ich wpływu całość procesu logistycznego

Zastosowanie rynkowe

Technologia może zostać zastosowana do optymalizacji rozkładów jazdy i planowania optymalnych tras dla floty pojazdów.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Inero Software Sp. z o.o.

NIP: 5833272707

Adres www: http://inero-software.com

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"