Baza technologii


Logo wpisu System i sposób kolorowego znakowania metali laserem.

System i sposób kolorowego znakowania metali laserem.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest jednoetapowy sposób laserowego znakowania metali, jak również sposób modyfikacji systemu do przeprowadzania takiego znakowania. Proponowane rozwiązanie jest skuteczne i proste do wdrożenia bez znacznego podnoszenia kosztów eksploatacji systemu. Zaproponowane rozwiązanie umożliwia uzyskanie powtarzalnych, w pełni kontrolowanych (barwa zależna od parametrów procesu) i trwałych efektów kolorystycznych na znakowanych przedmiotach niezależnie od ich gabarytów oraz odległości od źródła lasera przy produkcji seryjnej. Uzyskana barwa jest odporna na promieniowanie UV, niezależna od stanu wygrzania lasera, procesów starzeniowych elementów lasera, toru prowadzenia wiązki, stanu zewnętrznych luster, temperatury powierzchni znakowanego elementu. W ramach opracowanej technologii, oferujemy także możliwość uzyskania dodatkowej funkcji istniejących na rynku systemów laserowych o kolorowe znakowanie metali, dzięki prostej modyfikacji systemu, która nie podnosi znacząco kosztów jego eksploatacji.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Trwałe i szybkie zabezpieczanie produktów przed podrabianiem staje się wymogiem rynkowym ze względu na dużą konkurencję w wielu sektorach gospodarki. Istniejące rozwiązania na rynku maja wiele wad. Klasyczne metody znakowania kolorowego najczęściej są nietrwałe i wymagają używania często toksycznych materiałów (barwników). Proponowane rozwiązanie udoskonala istniejącą technologie i jest unikatowe pod względem powtarzalności wyników oraz niskich kosztów wdrożenia (można je wykorzystać do prostej modyfikacji istniejących systemów laserowych). Można je stosować na powierzchniach nieregularnych, nie powodując korozji czy uszkodzeń materiału, uzyskane rezultaty są odporne na promieniowanie UV. Technologia znakowania jest bezkontaktowa - urządzenie nie wchodzi w kontakt z powierzchnia znakowaną. Czas przygotowania stanowiska do znakowania kolejnego elementu jest stosunkowo krótki.

Zastosowanie rynkowe

Znakowanie produktów, oznaczanie marki, jubilerstwo, branża reklamowa, zabezpieczenie przed podrabianiem

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Wrocławskie Centrum Badań EIT+

NIP: 8942930022

Adres www: http://www.eitplus.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"