Baza technologii


Logo wpisu System monitoringu konstrukcji wielkopowierzchniowych

System monitoringu konstrukcji wielkopowierzchniowych

INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG

Opis technologii / usługi

Opracowany system monitoringu wspomaga bezpieczną eksploatację konstrukcji budowlanych, szczególnie wielkopowierzchniowych poprzez monitoring jej obciążeń. Celem systemu jest wczesne wykrywanie, analizowanie, wizualizowanie i archiwizowanie danych napływających z układu pomiarowego oraz alarmowanie obsługi o przekroczeniu dopuszczalnych granic obciążeń elementów konstrukcji budowli. Ze względu na stałe dążenie do ograniczenia kosztów budowy i eksploatacji budynku prowadzi się prace projektowe i wdrożeniowe, tak by maksymalnie zbliżyć się do wartości obciążeń dopuszczalnych przewidzianych przez normy. Daje to wymierne efekty ekonomiczne jednak powoduje, że nowopowstały budynek jest mniej odporny na zdarzenia losowe (szczególnie zjawiska pogodowe). Proponowany system ma za zadanie przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa eksploatacji budynków.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacyjnego obiektu, ostrzeganie przed zbliżaniem się wartości obciążeń do stanów krytycznych, archiwizacja danych pomiarowych w celu późniejszej analizy lub określenia trendów, możliwość uzyskania zniżek przy ubezpieczeniu budynku, zintegrowane zarządzanie energią elektryczną zasilającą sieć pomiarową umożliwiające obniżenie kosztów eksploatacji systemu.

Zastosowanie rynkowe

-

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG

NIP: 6310200794

Adres www: http://www.komag.eu

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"