Baza technologii


Logo wpisu System monitorowania konstrukcji wielkokubaturowych i instalacji przemysłowych.

System monitorowania konstrukcji wielkokubaturowych i instalacji przemysłowych.

Rafał Kozulski

Opis technologii / usługi

Opracowany system monitorowania powstał w odpowiedzi na rosnące potrzeby do permanentnego monitoringu wielkości nieelektrycznych w budownictwie, energetyce, przemyśle, przemyśle wydobywczym. System zapewnia ciągły monitoring takich wielkości jak: rozciąganie, ściskanie, zginanie, przemieszczanie, położenie, przyspieszenie, temperatura, wilgotność, ciśnienie na rozległych obszarach lub dużych obiektach. Dzięki hybrydowej strukturze możliwa jest akwizycja danych z ponad 2000 punktów pomiarowych rozmieszczonych na rozległym obszarze, a także z obszarów zagrożonych wybuchem. Zastosowanie systemu umożliwia otrzymywanie stałych informacji i zapewnia alarmowanie (także technologie mobilne) o stanie budynków i budowli, instalacji przemysłowych (np. kominy, rurociągi, zbiorniki, ect.) i innych obiektów inżynieryjnych. Dzięki opracowaniu własnej technologii pomiarów i przetwarzania danych możliwe jest dostosowanie sposobu prezentacji wyników pomiarów i sposobu reakcji systemu w sposób indywidualny dla każdego użytkownika. System można zintegrować z dowolnym systemem nadrzędnym na poziomie sprzętowo-programowym np. z systemem BMS (Building Management System).

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

- wczesne ostrzeganie o niebezpiecznych zjawiskach w toku eksploatacji i możliwość uniknięcie awarii czy katastrofy, - bieżąca informacja o stopniu obciążenia konstrukcji, - możliwość zbierania i analizy danych z długiego okresu użytkowania konstrukcji/obiektu, - niska cena systemu dla instalacji wieloczujnikowych, - obniżenie kosztów eksploatacji dzięki możliwości uniknięcia kosztów działań/pomiarów zachowawczych,

Zastosowanie rynkowe

Budownictwo - monitoring konstrukcji budowlanych. Energetyka - monitoring rurociągów, ciepłociągów, kominów, kotłów, zbiorników, innych urządzeń stosowanych w energetyce także w obszarach zagrożonych wybuchem. Górnictwo i Hutnictwo - monitoring konstrukcji górniczych i hutniczych, parametrów środowiskowych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"