Baza technologii


Logo wpisu System monitorowania tętna osób, zwłaszcza w pojeździe samochodowym po zderzeniu drogowym

System monitorowania tętna osób, zwłaszcza w pojeździe samochodowym po zderzeniu drogowym

Bogusław Pijanowski

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest system monitorowania tętna krwi (pulsu) osób, zwłaszcza w pojeździe samochodowym po zdarzeniu drogowym. System może mieć zastosowanie nie tylko po zaistnieniu zdarzenia drogowego (kolizja lub wypadek), ale również w innych okolicznościach na przykład zagrożenia zdrowia osób starszych, chorych czy niepełnosprawnych. Może być wykorzystywany również przez osoby znajdujące się poza pojazdem. Monitorowanie tętna umożliwia szybkie zorganizowanie pomocy i zwiększa znacząco szansę uratowania zdrowia a nawet życia osób poszkodowanych lub zagrożonych w wypadku.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Nie ma odpowiednika na rynku. Rozwiązanie innowacyjne. Efekty: znaczne zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego – system monitoringu pozwala na przewidzenie wystąpienie zagrożenia życia, reakcje w stanie zagrożenia, szybkość reakcji w momencie wystąpienia zagrożenia.

Zastosowanie rynkowe

Monitoring funkcji życiowych oraz ratownictwo medyczne.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"