Baza technologii


Logo wpisu System oceny jakości paliw płynnych w trakcie magazynowania

System oceny jakości paliw płynnych w trakcie magazynowania

Bogusław Pijanowski

Opis technologii / usługi

Opracowane urządzenie umożliwia monitorowanie w sposób ciągły jakości magazynowanych paliw płynnych. Zasada działania polega na pomiarze charakterystycznych zmian w obserwowanym widmie transmisyjnym, odpowiadających postępującemu procesowi degradacji magazynowanych paliw. Urządzenie składa się z sond pomiarowych umieszczanych bezpośrednio w zbiorniku magazynowym. Sygnał z sond, po przetworzeniu, przekazywany jest zdalnie do centralnego komputera, gdzie dane poddawane są dalszej analizie. Użytkownik otrzymuje informacje o stopniu zmian starzeniowych zachodzących w magazynowanym paliwie, które są skorelowane z wymaganiami normatywnymi. Umożliwia to szybsze podejmowanie odpowiednich decyzji, takich jak dalsze przechowywanie lub sprzedaż paliwa.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Urządzenie jest rozwiązaniem prototypowym- nie istnieje jego odpowiednik na rynku. Urządzenie umożliwia monitorowanie „on-line” jakości paliwa z praktycznie dowolnej liczby zbiorników rozmieszczonych w różnych, nawet bardzo odległych lokalizacjach. Urządzenie umożliwia ograniczenie czasochłonnych i kosztownych badań normatywnych paliw. Wyeliminowany jest bezpośredni udział człowieka w procedurze pomiarowej, poprawione bezpieczeństwo pomiarów. Dzięki monitorowaniu on-line operator stacji magazynowych może optymalizować koszty logistyki, podejmując decyzje o wymianie stanów magazynowych w najkorzystniejszym momencie unikając przedwczesnej wymiany stanów magazynowych i będąc jednocześnie zabezpieczonym przed zbyt późnym podjęciem decyzji.

Zastosowanie rynkowe

Urządzenie może być stosowane w bazach magazynowych paliw, w rafineriach, w jednostkach odpowiedzialnych za magazynowanie strategiczne rezerw paliwowych, w jednostkach używających awaryjnych agregatów prądotwórczych (przemysł, telekomunikacja, służba zdrowia).

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"