Baza technologii


Logo wpisu System rejestracji parametrów Lotu S2-3a

System rejestracji parametrów Lotu S2-3a

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Opis technologii / usługi

System umożliwia rejestrację parametrów w czasie lotu, zabezpieczenie informacji w przypadku katastrofy lotniczej i odtworzenie jej w laboratorium kontroli lotów w celu: - oceny techniki pilotażu; - oceny stanu technicznego systemów pokładowych; - zbadania przyczyn wypadków, także wypadków lotniczych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

1. Maksymalny czas ciągłej rejestracji w kasecie eksploatacyjnej lub ochronnej > 12 h; 2. Liczba sygnałów dwustanowych - 48; 3. Liczba sygnałów analogowych -14; 4. Liczba sygnałów częstotliwościowych z czujników obrotów - 4; 5. Liczba sygnałów z czujników selsynowych lub resolwerowych (z urządzeń sztucznego horyzontu lub busoli oraz dźwigni sterowania silnikami) - 5; 6. Rejestracja daty i czasu; 7. Rejestracja numeru indeksu pilota (do 6 cyfr); 8. Diagnostyka systemu rejestracji.

Zastosowanie rynkowe

Lotnictwo -Bezpieczeństwo lotów.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

NIP: 5250007282

Kraj: Polska

Adres www: https://www.itwl.pl/

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 13 maja 2021 17:33

Wróć na stronę "Bazy"