Baza technologii


Logo wpisu System zasilania na małych dworcach

System zasilania na małych dworcach

Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Obecnie rozwiązania z zakresu prezentacji dynamicznej informacji podróżnych na małych dworcach oparte są o zasilanie wyłącznie z ogólnodostępnej sieci energoelektronicznej. W przypadku większych miast i miejscowości dostęp do przyłączy elektrycznych na przystankach nie stanowi problemu. Sytuacja w mniejszych miejscowościach gdzie występują problemy z doprowadzeniem na miejsce zasilania elektrycznego powoduje odcięcie pasażerów od możliwości prezentacji dynamicznej informacji pasażerskiej w sposób wizualny (tablice) jak i głosowy (zapowiedzi głosowe). Te ograniczenia i problemy zostaną rozwiązane w ramach niniejszego projektu, poprzez opracowanie systemu zasilania który będzie działać wyłącznie w oparciu o energię ze źródeł odnawialnych (ogniwa fotowoltaiczne) lub alternatywną wersję - zasilanie z sieci trakcyjnej. Projekt będzie polegał na wykonaniu prac badawczo-rozwojowych w celu stworzenia nowego systemu: systemu magazynowania energii słonecznej w banku energii, paneli fotowoltaicznych dostarczających energię do zmagazynowani wraz inwerterami pozwalającymi odzyskiwać energię z paneli, modułu ładowania baterii wraz z jednostką nadzorująca BMS, zmodyfikowanych tablic dynamicznej informacji pasażerskiej (tj. tablicy wyświetlającej bieżące informacje dotyczące kierunków, linii, godzin przyjazdów i odjazdów itd. środków transportu publicznego przeznaczonej do instalacji na dworcach lub przystankach) - zaprojektowanych w specjalnej wersji energooszczędnej (m. in wygaszanie, tryb uśpienia itp.), energooszczędnego systemu detekcji i zarządzania załączeniem informacji pasażerskiej, systemu zapowiedzi głosowych. Taki rodzaj zasilania w tego typu systemach stanowi znaczącą innowację, nieobecną w produktach dostępnych na rynku krajowym. Jej wdrożenie wymaga przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie doboru materiałów, energooszczędnej konfiguracji itp. Przetestowane zostaną dwa rozwiązania – zasilanie urządzeń z sieci trakcyjnej oraz zasilanie urządzeń z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych. Projekt ma charakter prac badawczo-rozwojowych, gdyż polega na zwiększeniu zasobów wiedzy i jej wykorzystaniu do stworzenia nowego rozwiązania w postaci innowacyjnego systemu.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Dzięki opracowaniu i wdrożeniu przedmiotowego produktu zmniejszy się zapotrzebowanie na energię pochodzącą ze źródeł nieodnawialnych (1 wersja), co wpłynie na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska oraz zużycia zasobów mineralnych Ziemi. Ponadto dzięki opracowaniu produktu niewymagającego podłączenia do zasilania przewodowego znacznie ułatwi to możliwości związane z wyposażeniem przystanków w systemy SDIP jak również znacznie poprawi jakość obsługi pasażerów, dzięki możliwości instalowania tablic dynamicznej informacji pasażerskiej również na mniejszych peronach i przystankach, które np. ze względu na lokalizację mogły nie mieć możliwości podłączenia do sieci elektrycznej bądź podłączenie takie było utrudnione

Zastosowanie rynkowe

Projekt dedykowany jest przede wszystkim dla branży komunikacji publicznej, a zwłaszcza kolejowej. W związku z naszym ogromnym doświadczeniem związanym z telematyką i systemami łączności skupiamy się na przygotowaniu rozwiązania pod małe dworce kolejowe. Jednocześnie rozwiązanie może służyć jako lokalny bank energii, który w razie wyższego zapotrzebowania może oddawać zmagazynowaną energię do sieci i lub zasilać stację ładowania pojazdów elektrycznych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o.

NIP: 9670280087

Adres www: http://www.kzl.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"