Baza technologii


Logo wpisu „System ZKS-Firmatic-Lantek”

„System ZKS-Firmatic-Lantek”

Zakład Konstrukcji Spawanych Łabędy Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

System ZKS-Firmatic-Lantek charakteryzuje się: - określeniem czasu wykonywania elementów, podzespołów, zespołów i całego wyrobu – utworzeniem struktury wyrobów, - możliwością optymalnego harmonogramowania produkcji uwzględniającego, - planowaniem wykonawstwa elementów, podzespołów i zespołów niezbędnych do produkcji – just in time wewnątrzzakładowe, - optymalizacją rozmieszczenia elementów do cięcia termicznego na arkuszach blach, - system uwzględnia możliwość wprowadzania zmian: konstrukcyjnych, technologicznych i terminów dostaw, - możliwością dokonania unifikacji materiałów produkcyjnych, - raportowaniem zarządczym.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Stworzenie Systemu ZKS-Firmatic-Lantek poprzez systemową komasację/integrację zagadnień konstrukcyjnych, technologicznych, planistyczno-produkcyjnych, remontowych i rozliczeniowo-księgowych wyróżnia się na rynku: możliwością wykonawstwa wyłącznie detali niezbędnych do produkcji, wzrostem wydajności maszyn do cięcia termicznego, poprawą zarządzania produkcją, „detale na czas” systematycznym ograniczeniem ilości detali w obiegu, obniżeniem stanów magazynowych blach, skróceniem cyklu produkcyjnego wyrobów równomierna produkcja – równomierne obciążenie stanowisk pracy minimalizacja wąskich gardeł optymalne zużycie materiałów systemowe planowanie produkcji na każdym jej etapie uzyskanie precyzyjnych systemowych danych dotyczących: norm zużycia detali na dany wyrób i zlecenie, orientacyjnego czasu cięcia rozkrojów i poszczególnych detali, ilości odpadów po cięciu. Korzyści z zastosowania Systemu: obniżka kosztów produkcji, optymalizacja zakupów materiałowych, śledzenie i wizualizacja: produkcji w toku w czasie rzeczywistym, przestojów planowanych i nieplanowanych, planowanie wykonania zleceń produkcyjnych i kontrola ich wykonania, generowanie automatycznych raportów, szczegółowa analiza, harmonogramowanie przeglądów i remontów.

Zastosowanie rynkowe

Zastosowanie Systemu ZKS- Firmatic-Lantek nie jest bezpośrednio powiązane z branżą. Podstawowym czynnikiem mającym wpływ na jego zastosowanie jest produkcja wyrobów, gdzie głównym materiałem produkcyjnym są detale produkowane z arkuszy blach. Najprawdopodobniej takiego typu rozwiązania mogą się sprawdzić tam, gdzie z materiałem wsadowym nie są blachy, lecz np. bele materiału, z którego wycina się elementy i szyje odzież lub tp. być może w przemyśle meblarskim – elementy produkowane z arkuszy/płyt drewnianych/drewnopodobnych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Zakład Konstrukcji Spawanych Łabędy Sp. z o.o.

NIP: 9691317654

Kraj: Polska

Adres www: http://www.zks.com.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Forma ochrony

Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim
Inna forma ochrony:
None

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Sprzedaż praw własności
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"