Baza technologii


Logo wpisu Systemy analiz wizyjnych dedykowane do zaawansowanych zadań kontroli jakości

Systemy analiz wizyjnych dedykowane do zaawansowanych zadań kontroli jakości

HELP-PARTNER Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Firma HELP-PARTNER Sp. z o.o. oferuje systemy analiz wizyjnych dedykowane do realizacji zaawansowanych zadań kontroli jakości. W produkcji wielkoseryjnej np. opakowań (puszek, butelek), wyprasek z tworzyw sztucznych czy elementów metalowych takich jak blachy, taśmy lub kształtowniki, konieczne jest zapewnienie 100% kontroli jakości wyrobu gotowego. Jest to zadanie trudne do zrealizowania – kluczowy jest tutaj czas potrzebny do wykonania pojedynczego pomiaru oraz jego niezawodność, która jest rozumiana jako brak ryzyka uznania wadliwego wyrobu za zgodny i odwrotnie – zgodnego za wadliwy. HELP-PARTNER Sp. z o.o. wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Klientów i oferuje kompleksowy system wizyjnej kontroli jakości, umożliwiający pomiar cech geometrycznych oraz jakościowych np. identyfikacja pęknięć, bąbli, smug, zabrudzeń, deformacji elementów w czasie rzeczywistym, bezpośrednio w linii technologicznej z zapewnieniem możliwości automatycznego odrzucenia wadliwych detali lub alarmowania i raportowania. Podstawowymi cechami, którymi charakteryzuje się nasz produkt to możliwość: a) kontroli powierzchni, nadruku, pozycjonowania, potwierdzenia ilości elementów, identyfikacja geometrii, b) automatycznego odrzutu lub oznaczania wadliwych elementów, c) kontroli realizowanej bezpośrednio w linii technologicznej w czasie rzeczywistym, d) realizacji operacji kontrolnych dla elementów pojedynczych i ciągłych (np. blachy), e) obszernej analizy danych, f) inspekcji do 50 elementów na sekundę.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Istotą naszych systemów jest realizacja pomiarów w sposób szybki oraz niezawodny. Wyróżniają się one na tle konkurencji następującymi cechami: a) prosty i intuicyjny interfejs, b) możliwość wdrożenia dodatkowych funkcjonalności, implementowanych na życzenie klienta, c) minimalizacja pseudoodrzutu rozumianego jako uznanie zgodnego wyrobu za wadliwy, d) niska cena systemu, e) niskie koszty obsługi i serwisowania. Podstawowe korzyści generowane przez użytkowanie systemów wizyjnych oferowanych przez HELP-PARTNER SP. z o.o. to: a) eliminacja operacji kontroli jakości realizowanej przez człowieka. b) kontrola w linii w czasie rzeczywistym, c) eliminacja ryzyka uznania wadliwego wyrobu za zgodny. Przekłada się to na zwiększenie niezawodności realizowanych procesów jednostkowych oraz redukcję ilości reklamacji, a tym samym na wymierne korzyści finansowe. Na przykładzie wdrożeń z przemysłu opakowaniowego należy przyjąć, że system zamortyzuje się w przeciągu 6-18 miesięcy. W odniesieniu do branży automotive (produkcja blach i taśm) czas zwrotu inwestycji ulegnie skróceniu. Dokładne wyliczenia są możliwe do przedstawienia po rozmowach z Klientem. Do każdego problemu podchodzimy indywidualnie – przed wdrożeniem wykonujemy niezbędne testy naszych rozwiązań, realizowane bezpośrednio u Klienta. Oferujemy kompleksowe wsparcie techniczne w zakresie obsługi i serwisowania systemów. Większość operacji kontrolno-serwisowych wykonujemy zdalnie.

Zastosowanie rynkowe

Oferta jest skierowana głównie do firm w których specyfika produkowanych wyrobów wymusza realizację kompleksowej, 100% kontroli odbiorczej półwyrobów lub wyrobów. Systemy wizyjnej kontroli jakości oferowane przez HELP-PARTNER mogą znaleźć zastosowanie wszędzie tam, gdzie konieczne jest identyfikowanie defektów oraz niezgodności wymiarowych wytwarzanych detali. W odniesieniu do wybranych branż są to: a) budowa i eksploatacja maszyn: kontrola kształtu, wymiarów oraz wykrywanie wad powierzchniowych (pęknięcia, wżery, smugi, deformacje) elementów maszyn wytwarzanych w procesach odlewania, kucia, tłoczenia, wyciskania oraz produkcji na drodze obróbki mechanicznej, b) technologie metalu i produkty metalowe: kontrola kształtu, wymiarów oraz detekcja wad powierzchniowych (smugi, pęknięcia, deformacje, wżery, grat, rozwarstwienia) produktów, wytwarzanych w hutach oraz firmach przetwarzających metal, takich jak: walcówka, profile i kształtowniki, rury, blachy, taśmy, katody, c) technologie dla wytwórni opakowań: kontrola ilości, kształtu, wymiarów oraz identyfikacja wad powierzchniowych (zabrudzenia, smugi, deformacje, rozdarcia i przebarwienia etykiet) oraz poprawności zamknięcia opakowań w odniesieniu do puszek napojowych i konserwowych, butelek, fiolek, d) inne - pozostałe branże w których konieczna jest identyfikacja specyficznych wad i cech - np. weryfikacja poprawności lokalizacji otworów, kontrola owalności elementów kołowych, kontrola symetrii wyrobów osiowosymetrycznych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: HELP-PARTNER Sp. z o.o.

NIP: 7642496822

Adres www: http://help-partner.pl/

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek
Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"