Baza technologii


Logo wpisu Szczepy Enterococcus faecalis do produkcji monoklonalnych preparatów fagowych

Szczepy Enterococcus faecalis do produkcji monoklonalnych preparatów fagowych

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

Opis technologii / usługi

Technologia dostarcza metodę otrzymywania monoklonalnych preparatów bakteriofagów litycznych o wysokim mianie aktywnych przeciwko Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium, w tym w szczególności preparatów bakteriofagów do zastosowań terapeutycznych. Będące efektem wynalazku szczepy Enterococcus faecalis pozbawione profagów gwarantują produkcję bezpiecznych w stosowaniu monoklonalnych preparatów bakteriofagów terapeutycznych, nie zawierających zanieczyszczeń dodatkowymi, niepożądanymi bakteriofagami, które mogłyby stanowić źródło niekontrolowanego rozprzestrzeniania się genów wirulencji bakterii.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Umożliwia produkcję monoklonalnych, antyenterokokowych preparatów fagowych, spełniających wymagane warunki bezpieczeństwa fagoterapii dzięki brakowi zanieczyszczeń niepożądanymi bakteriofagami. Jednocześnie otrzymywanie preparatów od początku pozbawionych tych zanieczyszczeń zwalnia producenta od dalszej, zbędnej w tym przypadku i kosztownej procedury oczyszczania otrzymanych w ten sposób preparatów od niepożądanych bakteriofagów.

Zastosowanie rynkowe

Do produkcji preparatów bakteriofagów terapeutycznych pozbawionych zanieczyszczeń niepożądanymi bakteriofagami (tzw. monoklonalnych). Ze względu na bezpieczeństwo fagoterapii tylko szczepy o takich właściwościach nadają się do produkcji preparatów bakteriofagów terapeutycznych na szeroka skalę. Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium są sprawcami zakażeń u zwierząt domowych i gospodarskich (w tym mastitis u krów). Dostarczone szczepy E. faecalis są szczepami z wyboru do produkcji preparatów leczących lub działających profilaktycznie w tego typu zakażeniach.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

NIP: 5261039742

Kraj: Polska

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 13 maja 2021 17:33

Wróć na stronę "Bazy"