Baza technologii


Logo wpisu Szczepy Staphylococcus aureus do produkcji monoklonalnych preparatów fagowych pozbawionych zanieczyszczeń plazmidowym DNA

Szczepy Staphylococcus aureus do produkcji monoklonalnych preparatów fagowych pozbawionych zanieczyszczeń plazmidowym DNA

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

Opis technologii / usługi

Technologia dostarcza szczepy Staphylococcus aureus do otrzymywania monoklonalnych preparatów bakteriofagów litycznych o wysokim mianie, pozbawionych zanieczyszczeń niepożądanymi bakteriofagami oraz plazmidowym DNA. Szczepy gwarantują produkcję bezpiecznych w stosowaniu preparatów bakteriofagowych nie będących źródłem rozsiewu genów związanych z wirulencją bakterii. Kryzys skuteczności antybiotykoterapii zakażeń bakteryjnych skutkuje powrotem do fagoterapii jako alternatywnej metody leczenia zakażeń bakteryjnych. Czynnikiem leczniczym w fagoterapii są bakteriofagi – wirusy selektywnie infekujące bakterie i nieszkodliwe dla organizmów eukariotycznych. Bakteriofagi możliwe są do pozyskania przez namnażanie w komórkach bakteryjnych. Wydostanie się z zainfekowanych komórek namnożonych bakteriofagów skorelowane jest z lizą komórek i uwolnieniem ich treści. Lizaty zawierają bakteriofagi zawieszone w mieszaninie zawartości komórek oraz pożywki, w której hodowano bakterie. Bezpieczeństwo terapii fagowej wymaga by były one wolne zarówno od czynników szkodliwych dla organizmów leczonych bakteriofagami i od czynników zwiększających patogenność bakterii. Dotychczasowe metody produkcji preparatów fagów terapeutycznych przeciwko S. aureus, nie zapewniały takiej czystości preparatów. Problem rozwiązano poprzez konstrukcję takich szczepów w technologii, co gwarantuje czysto otrzymanych preparatów bez konieczności ich dodatkowego oczyszczania z niepożądanych bakteriofagów i plazmidowego DNA.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Jedyne dostępne na świecie szczepy do produkcji preparatów bakteriofagów terapeutycznych przeciw infekcjom gronkowcowym, charakteryzujących się wysokim stężeniem aktywnych bakteriofagów, ich szeroką specyficznościa w stosunku do klinicznych izolatów gronkowca oraz całkowitym brakiem kontaminacji niepożądanymi bakteriofagami i plazmidowym DNA – elementami mogącymi stanowić źródło niekontrolowanego rozsiewu w środowisku i organizmie pacjenta genów kodujących toksyny lub czynniki wirulencji bakterii.

Zastosowanie rynkowe

Branża spożywcza Do produkcji preparatów bakteriofagów terapeutycznych pozbawionych zanieczyszczeń niepożądanymi bakteriofagami (tzw. monoklonalnych) oraz plazmidowym DNA. Ze względu na bezpieczeństwo fagoterapii tylko szczepy o takich właściwościach nadają się do produkcji preparatów bakteriofagów terapeutycznych na szeroka skalę. Staphylococcus aureus jest sprawcą zakażeń u zwierząt domowych i gospodarskich (np. mastitis u krów). Dostarczone szczepy S. aureus są szczepami z wyboru do produkcji preparatów leczących lub działających profilaktycznie w tego typu zakażeniach. Medycyna, Biotechnologia i Farmacja Do produkcji na dużą i małą skalę preparatów bakteriofagów terapeutycznych pozbawionych zanieczyszczeń innymi niepożądanymi bakteriofagami (tzw. preparatów monoklonalnych) oraz pozbawionych zanieczyszczeń plazmidowym DNA. Ze względu na bezpieczeństwo stosowania fagoterapii tylko szczepy bakterii o takich właściwościach mają szansę na zastosowanie do produkcji preparatów bakteriofagów terapeutycznych na szeroka skalę.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

NIP: 5261039742

Kraj: Polska

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 13 maja 2021 17:33

Wróć na stronę "Bazy"