Baza technologii


Logo wpisu Technologia badań petrograficznych rozproszonej materii organicznej

Technologia badań petrograficznych rozproszonej materii organicznej

SPIN-US Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Przedmiotem opisu jest technologia polegająca na badaniu petrograficznym rozproszonej materii organicznej. Materię tę można zdefiniować jako fragmenty skał, które na przestrzeni lat zostały przetworzone i uwęglone w wyniku działania rożnych czynników zewnętrznych, takich jak temperatura czy ciśnienie. W oparciu o technologię, o której mowa powyżej, badaniu poddawany jest stopień dojrzałości rozproszonej materii organicznej. Badanie petrograficzne polega na analizie próbek dostarczonego materiału, której celem jest weryfikacja czy w danej skale występuje ropa naftowa lub gaz ziemny. Omawiane badania sprowadzają się między innymi do pomiaru refleksyjności pozwalającym na ocenę stopnia uwęglenia próbki. Uzyskane na tym etapie wyniki są niezbędne do wyznaczenia typu węgla (np. energetycznego czy koksującego), są także jednym z najważniejszych wskaźników w międzynarodowym systemie kodyfikacji węgla kamiennego.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Wyniki badań petrologicznych stanowią czynnik decyzyjny w procesie inwestycyjnym koncernów prowadzących działalność poszukiwawczo-wydobywczą w obszarze nowych złóż surowców energetycznych i często są jedyną podstawą do rozpoczęcia bądź zaniechania inwestycji wymagających ogromnych nakładów finansowych. Potencjalni inwestorzy w celu eliminacji ryzyka zlecają wykonanie badań do wielu niezależnych laboratoriów. Dopiero potwierdzenie wniosków płynące z wielu osobnych źródeł stanowi podstawę do rozpoczęcia prac wiertniczych. Usługa oferowana na podstawie opracowanej technologii jest realizowana w oparciu o czynniki stanowiące fundament tego typu inwestycji, takie jak dokładność, weryfikowalność czy powtarzalność. Omawiana technologia umożliwia między innymi: określenie stopnia uwęglenia na podstawie pomiarów refleksyjności witrynitu, pełną ilościową i jakościową analizę macerałową oraz analizę mikrolitotypów i karbominerytu, charakterystykę kerogenu skał macierzystych. Rezultaty zlecanych badań przedstawione zostaną w postaci przejrzystych raportów, w ustandaryzowanej formie.

Zastosowanie rynkowe

Usługa kierowana jest do firm górniczych i petrochemicznych aktywnie poszukujących nowych złóż surowców energetycznych. Badania petrograficzne skierowane są w głównej mierze do koncernów branży poszukiwawczo-wydobywczej.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: SPIN-US Sp. z o.o.

NIP: 9542751204

Adres www: http://www.spin.us.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"