Baza technologii


Logo wpisu Technologia bezmarkerowego skanowania mimiki twarzy

Technologia bezmarkerowego skanowania mimiki twarzy

Krzysztof Lipiec

Opis technologii / usługi

Celem biznesowym jest opracowanie efektywnego kosztowo systemu do MOCAPu twarzy. System tego rodzaju służy do skanowania mimiki twarzy człowieka. Zgromadzone w ten sposób informacje biometryczne służą do opracowania realistycznych animacji wykorzystywanych do efektów specjalnych, reklam, czy gier komputerowych. Użytkownikiem systemu będzie jeden z europejskich liderów branży kreatywnej. Tradycyjny system MOCAPu twarzy wykorzystujący makijaż i urządzenie noszone na głowie aktora. Istotną różnicą względem „tradycyjnych” rozwiązań MOCAP ma być wykorzystanie wyłącznie danych z łatwo dostępnych kamer wysokiej rozdzielczości. Pozwoli to zauważalnie obniżyć koszt wykorzystania tej technologii na planie filmowym (brak makijażu, brak przerw technicznych), przyczyni się to do większego wykorzystania tej technologii przy produkcjach filmowych oraz popularyzacji systemu na rynku reklamy i gier komputerowych. Szukamy obszarów zastosowania tej technologii poza przemysłem filmowym/gier komputerowych np. chirurgii plastycznej i estetycznej, biometrii, czy analizach psychologicznych. Szukamy partnerów branżowych zainteresowanych wspólnym rozwojem produktu na zasadach dostosowania technologii do ich potrzeb branżowych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Do tej pory wykorzystywano specjalny makijaż i/lub markery które w o praktyce zwężały użycie technologii do wąskiego grona specjalistów. Technologia od początku była rozwijana z myślą o wdrożeniu komercyjnym przy bliskiej współpracy firmy z sektora kreatywnego (jednego z europejskich liderów branży) dzięki temu cechuje się prostotą w eksploatacji i niezawodnością. Technologia może zostać wykorzystana do dywersyfikacji produktowej lub ulepszenia istniejących produkcji w branży działania „biorcy”.

Zastosowanie rynkowe

Branża artystyczna - skanowanie mimiki twarzy aktora na potrzeby projektów artystycznych, animacji, gier video. Branża medycyna, biotechnologia i farmacja, bioinformatyka i medycyna kliniczna - zastosowanie algorytmów rozpoznania mimiki twarzy do przewidywania efektów operacji plastycznych. Branża telekomunikacja - ICT, sztuczna inteligencja i przetwarzanie obrazu - technologia umożliwia tworzenie cyfrowego modelu mimiki twarzy człowieka na podstawie nagrań video Branża telekomunikacja - ICT, telewizja i media cyfrowe - skanowanie twarzy aktora na potrzeby gier video i animacji

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"