Baza technologii


Logo wpisu Technologia budowy stropodachów do pozyskiwania energii cieplnej z promieniowania słonecznego

Technologia budowy stropodachów do pozyskiwania energii cieplnej z promieniowania słonecznego

Politechnika Świętokrzyska

Opis technologii / usługi

Stropodach do pozyskiwania energii cieplnej według opracowanej technologii charakteryzuje się tym, że na stropie ostatniej kondygnacji budynku, na której znajduje się paroizolacja i warstwa izolacji termicznej umieszcza się konstrukcję absorbera z blachy fałdowej lub falistej. W pewnej odległości nad absorberem umieszcza się (np. na rusztowej konstrukcji nośnej) przegrodę przezroczystą z szyb zespolonych, która stanowi pokrycie dachu. Absorber z przegrodą przezroczystą oraz ściankami osłonowymi (kolankowymi) zamykają przestrzeń wewnętrzną stropodachu. Przestrzeń ta służy do akumulacji, chwilowego magazynowania i transportu ciepła wraz z zawartym w niej ogrzanym powietrzem lub innym gazem. W zamkniętej i izolowanej termicznie przestrzenni stropodachu może być umieszczona dodatkowa przegroda przezroczysta szklana ograniczająca ogrzewaną przestrzeń oraz zmniejszająca straty cieplne przez przenikanie i konwekcję. Absorbery mogą być zaopatrzone w przewody cyrkulacyjne zawierające ciecz grzewczą.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

duża objętość ogrzanego powietrza (niskotemperaturowego) do ładowania np. skalnych magazynów ciepła ; relatywnie niskie wymagania dotyczące szczelności wewnętrznej przestrzeni akumulacyjnej stropodachu i kanałów transportowych; niskie wymagania antykorozyjne konstrukcji nośnej stropodachu w stosunku do kolektorów cieczowych;

Zastosowanie rynkowe

Budownictwo - do budowy stropodachów obiektów budowlanych zwłaszcza w budownictwie mieszkaniowym oraz w obiektach użyteczności publicznej

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Politechnika Świętokrzyska

NIP: 6570009774

Adres www: http://www.tu.kielce.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"