Baza technologii


Logo wpisu Technologia mikrofalowych tranzystorów HEMT dla potrzeb radiolokacji

Technologia mikrofalowych tranzystorów HEMT dla potrzeb radiolokacji

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Opis technologii / usługi

Opracowano technologię tranzystora HEMT z GaN/AlGaN na podłożach szafirowych i na podłożu z węglika krzemu SiC z bramką o długości 500nm uzyskaną metodą elektronoitografii. Tranzystory wykazują wzmocnienie 16dB w paśmie S i 10 dB w paśmie X. Napięcie przebicia tranzystorów wynosi 80V. Wykonano wiele serii tranzystorów małej mocy. Osiągnięto powtarzalny poziom parametrów z małym rozrzutem na płytce półprzewodnika jak również pomiędzy płytkami. W związku z tym istnieje realna możliwość szybkiego wdrożenia układów scalonych na mikrofalowe pasmo S. Obecnie w opracowaniu są tranzystory średniej (do 20W) i dużej mocy (do 200W) jak również układy scalone małej skali integracji.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

W porównaniu do wyrobów skomercjalizowanych występują dwie zalety: nie trzeba uzyskać licencji eksportowej (zakup w USA)– w wypadku przyrządów o potencjalnym zastosowaniu militarnym sprzedaż dużych ilości przyrządów prawdopodobnie jest niemożliwa; można planować rozwój wyrobów o zaletach przedstawionych wyżej oraz o specyficznych funkcjach opisanych przez użytkownika (ASIC).

Zastosowanie rynkowe

Motoryzacja – przyrządy do pracy w podwyższonych temperaturach (w stosunku do elementów krzemowych); Radiolokacja – radar „półprzewodnikowy” nowej generacji; Gospodarstwo domowe – kuchnia mikrofalowa; Fotowoltaika – przekształtniki energii odnawialnej – również takie, które pracują w wysokich temperaturach (nie wymagają chłodzenia).

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

NIP: 5250008488

Adres www: http://www.itme.edu.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"