Baza technologii


Logo wpisu Technologia Minimalizacji Osadu PROTE-MOS

Technologia Minimalizacji Osadu PROTE-MOS

PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Technologia PROTE-MOS wychodzi naprzeciw oczekiwaniom operatorów oczyszczalni ścieków pozwalając spełnić dyrektywy UE w zakresie ograniczania ilości powstających odpadów. Mierzalnymi efektami są: zmniejszenie ilości powstającego osadu, poprawa jakości ścieków oczyszczonych (zwłaszcza pierwiastków biogennych) metodą wyłącznie biologiczną, zmniejszenie zużycia reagentów chemicznych, (m.in. możliwa redukcja PIX o 100%) i wzrost odporności obiektu na uderzenia o zmiennym ładunku zanieczyszczeń. PROTE-MOS nie wymaga przebudowy oczyszczalni – brak ponoszenia kosztów wdrożenia Technologii. Modyfikujemy pracę oczyszczalni poprzez dobór i utrzymanie indywidualnych i bezpiecznych dla każdego obiektu parametrów procesu technologicznego. Stwarzamy warunki dla rozwoju mikroflory intensyfikując procesy biologicznego samooczyszczania. Optymalizując sterowanie procesem technologicznym, zwiększamy różnorodność mikrobiologiczną w ekosystemie oczyszczalni, powodując dominację organizmów silniejszych i łatwiej adaptujących się do stworzonych przez nas warunków – tzw. modyfikacja osadu czynnego. Wymierne efekty finansowe, organizacyjne, ekologiczne, uzyskujemy już od pierwszego miesiąca stosowania Technologii: minimum 20% redukcji osadu oznacza nie tylko znaczącą redukcję kosztów związanych z zagospodarowaniem osadu oraz zużyciem reagentów chemicznych, ale również proporcjonalną redukcję czasu pracy np. pras i wirówek, a także zmniejszenie nakładów i paliwa na transport czy utylizację osadu.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Oryginalność rozwiązania polega: na bezinwestycyjnym ze strony oczyszczalni wdrożeniu Technologii, dzięki której od pierwszego miesiąca stosowania uzyskuje się znaczącą redukcję ilości generowanego osadu nadmiernego, zmniejszenie zużycia reagentów chemicznych oraz poprawę parametrów ścieków oczyszczonych; na wprowadzeniu naszej Technologii bezpośrednio w bioreaktorze oczyszczalni ścieków, a nie jako odrębna instalacja funkcjonująca poza ciągiem technologicznym. na wypracowaniu takiego zestawu parametrów procesu oczyszczania ścieków, aby osiągnąć efekty wyraźnie lepsze (około 20-60%) niż powszechnie stosowane. Efekty dotyczą zmniejszenia ilości powstającego uciążliwego dla środowiska osadu ściekowego oraz odprowadzanych do środowiska zanieczyszczeń – głownie biogenów. Korzyści dla „biorcy” EKOLOGICZNE: stabilizacja pracy oczyszczalni – zwiększenie odporności na uderzenia o zmiennym ładunku zanieczyszczeń zmniejszenie negatywnego wpływu oczyszczalni na środowisko EKONOMICZNE: znaczna redukcja ilości generowanego osadu nadmiernego i chemii technologicznej brak ponoszenia kosztów inwestycyjnych brak konieczności przebudowy funkcjonującego obiektu możliwa redukcja zużycia energii elektrycznej ORGANIZACYJNE: podniesienie komfortu pracy zarządu oraz obsługi obiektu, podniesienie bezpieczeństwa funkcjonowania obiektu, wzrost elastyczności / dyspozycyjności pracowników zajmujących się gosp. osad, polepszenie wizerunku firmy jako proekologicznej.

Zastosowanie rynkowe

Technologia PROTE-MOS ma zastosowanie na mechaniczno-biologicznych oczyszczalniach ścieków komunalnych i przemysłowych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o.

NIP: 7781425375

Adres www: http://www.prote.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"