Baza technologii


Logo wpisu Technologia nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym do pomiaru długości i kąta

Technologia nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym do pomiaru długości i kąta

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

Opis technologii / usługi

Technologia umożliwia wdrożenie w przedsiębiorstwie systemu nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym do pomiaru długości i kąta m.in. takiego jak: płytki wzorcowe, suwmiarki, mikrometry, średnicówki mikrometryczne i/lub czujnikowe, kątomierze, kątowniki, czujniki zegarowe, dźwigniowo-zębate, elektroniczne, przymiary kreskowe i/lub zwijane, pierścienie wzorcowe, sprawdziany gwintowe. Nadzorowanie wyposażenia do pomiaru długości i kąta jest jednym z istotnych elementów systemu zarządzania jakością, gdyż jakość wytwarzanych produktów zależy w ogromnym stopniu od jakości i niezawodności wyposażenia pomiarowego stosowanego do ich oceny. Pozwala wdrożyć w praktyce produkcyjnej przedsiębiorstwa własny, warsztatowy system zapewnienia jakości i zgodności narzędzi pomiarowych oraz kontroli wymiarów geometrycznych wykonywanych części i podzespołów mechanicznych. Dostawca technologii oferuje: 1.badanie wymagań i potrzeb w zakresie sprawdzania i kontroli warsztatowych narzędzi do pomiarów geometrycznych, 2.określenie optymalnej metody sprawdzania i kontroli, 3.analizę i określenie propozycji konkretnych rozwiązań metrologicznych i organizacyjnych, 4.zdefiniowanie i sformułowanie procedur kontrolnych oraz kryteriów weryfikujących jakość stosowanych narzędzi, 5.dostawę, instalację i uruchomienie systemu w oparciu o dostarczoną technologię, 6.szkolenia podstawowe i okresowe personelu obsługującego technologię, nadzór i pomoc techniczną w trakcie eksploatacji technologii.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

- wprowadzenie samodzielnego systemu zapewnienia jakości narzędzi pomiarowych, - optymalizacja kosztów sprawdzania i kontroli narządzi pomiarowych, - indywidualne dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstwa, - uniezależnienie od zewnętrznego laboratorium, - spełnienie wymagań w zakresie nadzorowania wyposażenia pomiarowego do monitorowania i pomiarów (PN-EN ISO 9001 p. 7.6), - wiarygodność wyników dostarczanych przez przyrządy pomiarowe,

Zastosowanie rynkowe

Zastosowanie tej technologii umożliwia prowadzenie nadzoru nad własnym wyposażeniem pomiarowym, bezpośrednio w firmie, przez co m.in. spełnia się wymagania jakościowe dotyczące wyposażenia pomiarowego zawarte w normach jakościowych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

NIP: 8170005093

Kraj: Polska

Adres www: http://www.marr.com.pl

Typ podmiotu: Inne

Forma ochrony

Inna forma ochrony:
None

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 13 maja 2021 17:33

Wróć na stronę "Bazy"