Baza technologii


Logo wpisu Technologia oczyszczania wody z rozpuszczonych związków fosforu z wykorzystaniem biokompozytów

Technologia oczyszczania wody z rozpuszczonych związków fosforu z wykorzystaniem biokompozytów

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Opis technologii / usługi

Oferujemy do komercjalizacji technologię oczyszczania wody z rozpuszczonych związków fosforu z wykorzystaniem biokompozytów. W odróżnieniu od obecnie stosowanych technologii, technologia pozwala na odzysk fosforu. Technologia umożliwia: sprawne i skuteczne oczyszczanie jezior i zbiorników wodnych z fosforu, który jest głównym winnym eutorfizacji, odzysk fosforu i następnie jego wykorzystanie np. w postaci nawozów sztucznych. Technologia rozwiązuje następujące problemy: umożliwia oczyszczenie w naturalny sposób eutroficznego środowiska wodnego, umożliwia odzyskanie fosforu a nie jego betonowanie przy dnie. Etap rozwoju: zweryfikowano komponenty technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego (TRL 6) technologia może być przetestowana w warunkach rzeczywistych. Technologia chroniona jest zgłoszeniem patentowym w UPRP oraz EPO. Dla technologii przeprowadzono wycenę. Udzielono licencji niewyłącznej firmie polskiej.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Przewagi konkurencyjne technologii: technologia jest jedynym, porównywalnym wydajnością z konkurencją adsorbentem stałym wiążącym jony fosforanowe w środowisku wodnym, jest produktem w 100% biodegradowalnym, usuwa jony fosforanowe w szerokim zakresie pH stwierdzanym we wszystkich wodach naturalnych, produkt jest bezpieczny w transporcie oraz dozowaniu, technologia pozwala na zwiększenie rentowności procesu poprzez odzysk fosforu i zastosowanie go jako nawóz.

Zastosowanie rynkowe

Technologia nadaje się do zastosowania w branży chemicznej, w szczególności do produkcji nawozów.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Szczecin, woj. zachodniopomorskie

Dane podmiotu

Nazwa: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

NIP: 8522545056

Kraj: Polska

Adres www: http://www.zut.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

TRL 6

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"