Baza technologii


Logo wpisu Technologia oksyspalania węgla w ciśnieniowym reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym

Technologia oksyspalania węgla w ciśnieniowym reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Opis technologii

Technologia oksyspalania w ciśnieniowym reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym przeznaczona jest do spalania paliw stałych w warunkach podwyższonego ciśnienia. W procesie jako utleniacz wykorzystywana jest mieszanka CO2, O2, lub powietrza o podwyższonej zawartości tlenu. Technologia może być zastosowana dla wysokoefektywnej, „zero-emisyjnej” produkcji paliw i energii elektrycznej. Technologia zmniejsza emisję gazów cieplarnianych poprzez chemiczną utylizację CO2.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Istotna poprawa efektywności procesu spalania paliw stałych. Efektywna produkcje energii elektrycznej połączona z wychwytem CO2. Ograniczenie emisji NOx. Zmniejszenie gabarytów instalacji spalania. Możliwości rozwoju gospodarki niskoemisyjnej opartej na czystym węglu. Zmniejszenie zużycia paliw pierwotnych.

Zastosowanie rynkowe

Firmy i instytucje działające w sektorze energetyki. Projektanci i dostawcy technologii energetycznych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

NIP: 6480008765

Adres www: http://www.ichpw.zabrze.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Inna forma ochrony:
None

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"