Baza technologii


Logo wpisu Technologia otrzymywania polilaktydu

Technologia otrzymywania polilaktydu

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Polilaktyd (PLA) jest biodegradowalnym polimerem otrzymywanym z surowców odnawialnych. Znajduje coraz szersze zastosowanie do celów biomedycznych oraz w przemyśle opakowań jednorazowych. Opracowano technologię otrzymywania polilaktydu przez polimeryzację z otwarciem pierścienia laktydu wobec katalizatora oktanianu cyny(II). Polimeryzację prowadzono bez rozpuszczalnika w podwyższonej temperaturze.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zaletami technologii jest wykorzystanie surowców odnawialnych, co zmniejsza zużycie produktów przeróbki ropy naftowej (uniezależnienie od silnych wahań cen tego surowca). Otrzymany polimer jest biodegradowalny, dzięki czemu może być wykorzystany do celów biomedycznych i produkcji opakowań jednorazowych. Technologia jest bezodpadowa i bezrozpuszczalnikowa. Możliwość wytworzenia stentów z PLA zastępujących metalowe. Opracowanie leków o kontrolowanym czasie uwalniania. Możliwość zastosowania polimerowych implantów kostnych.

Zastosowanie rynkowe

Polilaktyd otrzymany w tej technologii może znaleźć zastosowanie do celów biomedycznych. Mogą być z niego wytwarzane stenty, a także może być nośnikiem w lekach o kontrolowanym czasie uwalniania.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"