Baza technologii


Logo wpisu Technologia prognozowania jakości koksu wielkopiecowego

Technologia prognozowania jakości koksu wielkopiecowego

SPIN-US Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Przedmiotem opisu jest technologia prognozowania jakości koksu wielkopiecowego. Rozwiązanie zostało opracowane w ramach projektu RATIO-COAL.Opracowana technologia umożliwia prognozowanie jakości koksu na podstawie jedynie mieszanki węglowej. Jest to znacząca innowacja w porównaniu do obecnie stosowanej metody tzw. karbotestu, który polega na symulacji procesu koksowania, a następnie wykonania badań laboratoryjnych uzyskanego koksu w celu określenia jego jakości. Koksownie mogą wykorzystać omawiane rozwiązanie w celu: prognozowania jakości koksu z przygotowanej mieszanki węglowej lub skomponowania odpowiedniej mieszanki, aby uzyskać koks o oczekiwanej jakości, określonej wskaźnikami CRI i CSR

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Do korzyści płynących z zastosowania omawianej technologii zaliczyć można: ograniczenie ryzyka uszkodzenia baterii koksowniczej w wyniku zastosowania nieodpowiedniej mieszanki węglowej, podtrzymanie wysokiej jakości uzyskiwanego koksu, łatwość wdrożenia i powtarzalność przy zachowaniu odpowiednich parametrów, możliwość dokładnej prognozy jakości koksu przed procesem koksowania, redukcja kosztów oraz skrócenie czasu trwania procesu prognozowania. Ponadto trzeba zauważyć, że do tej pory na rynku nie zidentyfikowano metod podobnych do opracowanej technologii, a dotychczasowe próby stworzenia modelu prognozy nie były skuteczne.

Zastosowanie rynkowe

Rozwiązanie dedykowane jest dla globalnych zakładów koksowniczych koksu metalurgicznego. Mając na uwadze iż, głównym odbiorcą koksu są huty stali, branża ta wpływa w największym stopniu na perspektywy rynku koksochemicznego.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: SPIN-US Sp. z o.o.

NIP: 9542751204

Adres www: http://www.spin.us.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"