Baza technologii


Logo wpisu Technologia przestrzennego odwzorowania i digitalizacji kształtu detalu

Technologia przestrzennego odwzorowania i digitalizacji kształtu detalu

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

Opis technologii / usługi

Digitalizacja jest to proces skompletowania danych oraz następnie przetworzenia rzeczywistego obiektu w jego wizerunek cyfrowy zapisany w postaci trójwymiarowej.Najpowszechniejsze zastosowanie to skanowanie 3D, pozwalające na uzyskanie współrzędnych (x, y, z) powierzchni rzeczywistego obiektu w kartezjańskim układzie współrzędnych. Dostawca technologii oferuje: 1. Pomoc oraz doradztwo w doborze metody odwzorowania kształtu obiektu 2. Określenie sposobu tworzenia modelu trójwymiarowego na podstawie uzyskanych informacji w procesie digitalizacji 3. Pomoc w procesie odzyskania dokumentacji technicznej obiektu w przypadku jej braku 4. Dostawę, instalację i uruchomienie systemu w oparciu o dostarczoną technologię, 5. Szkolenia podstawowe i okresowe personelu obsługującego technologię, 6. Nadzór i pomoc techniczną w trakcie eksploatacji technologii.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

konwersja kształtów fizycznych obiektów do gotowych, nadających się bezpośrednio do produkcji, modeli CAD, wszystko przy zachowaniu bardzo wysokiego poziomu dokładności maksymalizacja efektywnego wykorzystania czasu i zasobów działów projektowych oraz produkcyjnych wdrożenia inżynierii odwrotnej (wstecznej) istniejących obiektów efektywne wykorzystanie technologii 3D do modelowania i prototypowania szybkie i skuteczne prototypowanie : od CAD do modelu fizycznego kontrola jakości i inspekcji pomiarowych, umożliwiająca porównanie wyników produkcyjnych z pierwotnym projektem szybkie frezowanie i tworzenie form wtryskowych cyfrowe makiety

Zastosowanie rynkowe

Określenie optymalnej metody odwzorowania i digitalizacji elementów części maszyn. Kontrola międzyoperacyjna jakości wykonywanych elementów części maszyn.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

NIP: 8170005093

Kraj: Polska

Adres www: http://www.marr.com.pl

Typ podmiotu: Inne

Forma ochrony

Inna forma ochrony:
None

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 13 maja 2021 17:33

Wróć na stronę "Bazy"