Baza technologii


Logo wpisu Technologia wydzielania i oczyszczania 1,3-propanodiolu z cieczy pofermentacyjnych

Technologia wydzielania i oczyszczania 1,3-propanodiolu z cieczy pofermentacyjnych

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opis technologii / usługi

Zaprojektowano instalację pilotową do wydzielania i oczyszczania 1,3-propanodiolu z brzeczki pofermentacyjnej, która poza produktem głównym w ilości >50 g/L zawiera biomasę, sole nieorganiczne, w tym chlorek sodu, a także kwasy karboksylowe, takie jak: mlekowy, octowy, masłowy, mrówkowy i bursztynowy w postaci soli sodowych oraz nieprzereagowany glicerol. Założono, że surowiec będzie wstępnie odwirowany (separacja biomasy) i przefiltrowany za pomocą ultrafiltracji (separacja substancji białkowych, kwasów nukleinowych, pozostałej po wirowaniu resztkowej biomasy). Proponowana metoda wydzielania i oczyszczania 1,3-propanodiolu obejmuje: ekskluzję jonów pozwalającą na usunięcie z roztworu większości jonów, wymianę jonową w celu całkowitego odsolenia układu oraz usuwanie śladów substancji barwnych na węglu aktywnym. W efekcie otrzymuje się roztwór 1,3-propanodiolu, który wymaga zatężenia i destylacji próżniowej w celu ostatecznego oczyszczenia produktu. Oczekiwana czystość pozyskiwanego na instalacji produktu, winna wynosi powyżej 99,6%. Mediami pomocniczymi stosowanymi w procesie są woda dejonizowana i para energetyczna o ciśnieniu 14 bar i temperaturze 200°C. W procesie stosowane będą także wodne roztwory: 5% HCl i 4% NaOH. W procesie powstają trzy zasadnicze strumienie odpadowe. Są to: odpad solny z procesu ekskluzji jonów zawierający sole nieorganiczne i organiczne oraz zasolone roztwory po regeneracji jonitów, a także pozostałość podestylacyjna. Cała instalacja wykonana zostanie z typowej stali kwasoodpornej 1H18N9T, choć w przypadku procesów jonitowych można alternatywnie zastosować tworzywa sztuczne (polipropylen lub poliamid). W procesie nie występują zagrożenia wybuchowe. Odczynniki chemicznie agresywne to nieorganiczne kwasy i zasady. Uwagi: w projekcie pominięto proces recyrkulacji strumieni cieplnych. Uwzględnienie tego w procesie oczyszczania powinno obniżyć o kilkanaście % zużycie energii. Oferowana technologia jest komplementarna z technologią mikrobiologicznej syntezy 1,3-propanodiolu z glicerolu.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Szczegóły na stronie intrnetowej: www.ciitt.up.poznan.pl

Zastosowanie rynkowe

Szczegóły na stronie intrnetowej: www.ciitt.up.poznan.pl

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

NIP: 7770004960

Kraj: Polska

Adres www: http://puls.edu.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku
Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"