Baza technologii


Logo wpisu Technologia wykonywania kompozytowych płyt dla budownictwa z odpadów opakowaniowych

Technologia wykonywania kompozytowych płyt dla budownictwa z odpadów opakowaniowych

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania płyt termoizolacyjnych dla budownictwa z wykorzystaniem odpadów pianki poliuretanowej sztywnej PUR, odpadów foli LDPE z powłoką Al lub z papieru, odpadów etykiet z mycia butelek, odpadów foli PVB i PVC oraz innych odpadów wielomateriałowych. Odpady rozdrabniane i rozwłókniane są oddzielnie do wielkości ziaren 2 do 8 mm i następnie mieszane w ustalonej proporcji z niewielkim dodatkiem środków zapewniających spoistość mieszanki surowcowej i parametry użytkowe płyt. Z mieszanki formowane są i prasowane na zimno arkusze płytowe o dowolnej wielkości limitowanej wielkością pras. W kolejnej operacji arkusze prasowane są na gorąco dla utwardzenia wewnętrznej struktury. Po okresie sezonowania, krawędzie płyt surowych są wyrównywane na wymagane wymiary płyt gotowych. Płyty termoizolacyjne są wytwarzane na linii produkcyjnej złożonej ze znanych urządzeń, takich jak: rozdrabniacz nożowy, mieszalnik mechaniczny, prasa hydrauliczna na zimno, prasa hydrauliczna półkowa na gorąco i piła formatowa.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Technologia otrzymywania płyt termoizolacyjnych z odpadów wielomateriałowych jest innowacyjnym w skali światowej rozwiązaniem – w dostępnych źródłach brak jest wiarygodnych danych, dotyczących stosowania wymienionych odpadów, jako surowców wyjściowych do wytwarzania płyt termoizolacyjnych. Innowacyjność prezentowanego projektu polega na wytworzeniu płyt termoizolacyjnych na bazie mieszanki surowcowej bazującej wyłącznie na komponentach odpadowych. Jest to ekonomiczny sposób jednoczesnego zagospodarowania szeregu rodzajów odpadów wielomateriałowych. O innowacyjności prezentowanej technologii świadczy również: zmniejszenie ilości składowanych odpadów, ochrona zasobów naturalnych (surowca drzewnego), wykorzystanie w procesie produkcyjnym typowych urządzeń do wytwarzania płyt oraz ciepła odpadowego, wytworzenie konkurencyjnego cenowo produktu Wdrożenie opracowanej w Instytucie technologii umożliwi uzyskanie wymiernych efektów ekonomicznych i ekologicznych, stanowiąc jednocześnie atrakcyjną ofertę dla sektora MŚP, funkcjonujących w branży odpadowej.

Zastosowanie rynkowe

Budownictwo - Technologia charakteryzuje się tym, że umożliwia wytworzenie na bazie odpadów wielomateriałowych płyt termoizolacyjnych mogących stanowić zamiennik lub uzupełnienie asortymentu stosowanych powszechnie płyt: pilśniowych, wiórowych lub płyt ze styropianu. Płyty te mogą być wykorzystywane na ściany działowe, do ogrzewania podłogowego, do ocieplania fundamentów, podłóg, stropów i innych podobnych zastosowań. Otrzymane według prezentowanej technologii płyty termoizolacyjne są produktem w pełni ekologicznym tzn. nie wprowadzają do elementów budowlanych żadnych obcych dla środowiska związków chemicznych oraz nie posiadają substancji reagujących w środowisku naturalnym, nawet po rozdrobnieniu. Ochrona środowiska - technologia produkcji płyt termoizolacyjnych umożliwia zagospodarowywanie uciążliwych dla środowiska odpadów wielomateriałowych nie nadających się do bezpośredniego przetworzenia na surowce wtórne lub do recyklingu materiałowego ograniczając tym samym ilość tego rodzaju odpadów deponowanych w środowisku. Odpady wytworzonych według opracowanej technologii płyt termoizolacyjnych może podlegać wielokrotnemu przetworzeniu stanowiąc surowiec wsadowy do produkcji nowych płyt.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

NIP: 5250008519

Adres www: http://www.imbigs.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"