Baza technologii


Logo wpisu Technologia wytwarzania ściernic z regularnego azotku boru ze spoiwem ceramicznym do szlifowania materiałów trudno obrabialnych.

Technologia wytwarzania ściernic z regularnego azotku boru ze spoiwem ceramicznym do szlifowania materiałów trudno obrabialnych.

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Opis technologii / usługi

Opracowana technologia umożliwia wytwarzanie metodą spiekania swobodnego w atmosferze powietrza, narzędzi ściernych z regularnego azotku boru zawierających ziarno mono- lub mikrokrystaliczne regularnego azotku boru i spoiwo ceramiczne, zawierające materiał szkłokrystaliczny jako fazę wiążącą, przeznaczonych do szlifowania z podwyższonymi prędkościami, zwłaszcza trudno obrabialnych wewnętrznych powierzchni walcowych ze stali stopowych i stopów wysokoniklowych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Narzędzia opracowane wg tej technologii charakteryzują się podwyższoną skrawnością (o ok.18%) i jej stałością w procesie szlifowania, wysoką trwałością ściernicy (wydłużoną o ok.15% w porównaniu z konwencjonalnymi ściernicami z CBN), gwarantującą wysoką dokładność wymiarowo-kształtową obrabianego przedmiotu; łatwością profilowania (kształtowania) powierzchni roboczej ściernicy z zastosowaniem metod konwencjonalnych, możliwością sterowania porowatością ściernicy, ułatwiającą szlifowanie materiałów o długim, ciągliwym wiórze.

Zastosowanie rynkowe

Branża drzewno-papiernicza Technologia wytwarzania narzędzi ściernych do wykończeniowej obróbki drewna. Branża elektromaszynowa 1. Technologia wytwarzania narzędzi ściernych, m.in. do szlifowania z podwyższonymi prędkościami, zwłaszcza trudno obrabialnych wewnętrznych powierzchni walcowych ze stali stopowych i stopów wysokoniklowych. 2.Obróbka wykończeniowa części maszyn i pojazdów samochodowych. Medycyna, Biotechnologia i Farmacja Obróbka wykończeniowa impalntów i endoprotez oraz narzędzi do ich kształtowania

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

NIP: 6750001774

Adres www: http://www.ios.krakow.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"