Baza technologii


Logo wpisu Technologia wytwarzania ściernic z regularnego azotku boru ze spoiwem ceramicznym do szlifowania materiałów trudnoobrabialnych

Technologia wytwarzania ściernic z regularnego azotku boru ze spoiwem ceramicznym do szlifowania materiałów trudnoobrabialnych

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Opis technologii / usługi

Proponowana technologia umożliwia wytwarzanie ściernic specjalnych z regularnego azotku boru ze spoiwem ceramicznym przeznaczonych do szlifowania z podwyższonymi prędkościami, zwłaszcza trudnoobrabialnych stali stopowych, konstrukcyjnych, narzędziowych i szybkotnących wzbogaconych wanadem i molibdenem oraz stopów wysokoniklowych. Opracowana technologia pozwala na wytwarzanie, metodą spiekania swobodnego w atmosferze powietrza, narzędzi ściernych z regularnego azotku boru ze spoiwem ceramicznym, zawierającym materiał szkłokrystaliczny, jako fazę wiążącą, przeznaczonych do szlifowania z podwyższonymi prędkościami, zwłaszcza trudnoobrabialnych wewnętrznych powierzchni walcowych ze stali stopowych i stopów wysokoniklowych. Narzędzia opracowane wg tej technologii charakteryzują się: podwyższoną skrawnością (o ok. 18 %) i jej stałością w procesie szlifowania; wysoką trwałością (wydłużoną o ok. 15% w porównaniu z konwencjonalnymi ściernicami z CBN), gwarantującą wysoką dokładność wymiarowo-kształtową obrabianego przedmiotu; łatwością profilowania (kształtowania) powierzchni roboczej ściernicy przy zastosowaniu metod konwencjonalnych; możliwością sterowania porowatością ściernicy, ułatwiającą szlifowanie materiałów o długim ciągliwym wiórze. Opracowana technologia spełnia wymagana normy Unii Europejskiej PN-EN 13236:2011 pt.: „Wymagania dotyczące bezpieczeństwa narzędzi ściernych super twardych” oraz PN-ISO 603-4:2001 pt.: „Narzędzia ścierne spojone – Wymiary – Część 4: Ściernice do szlifowania płaszczyzn/szlifowania obwodowego.”

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Opracowanie nowoczesnej technologii otrzymywania narzędzi ściernych z regularnego azotku boru ze spoiwem ceramicznym zawierającym dewitryfikat szkła układu wieloskładnikowego metodą spiekania swobodnego w atmosferze powietrza w temperaturze poniżej 900oC pozwala na uzyskanie narzędzi charakteryzujących się bardzo wysoką trwałością, minimalnym zużyciem objętościowym i bardzo dobrą dokładnością wymiarowo-kształtową przedmiotu obrabianego. Obróbka cieplna narzędzi w temperaturze poniżej 900oC bez zastosowania atmosfery ochronnej w sposób znaczący obniża koszty produkcji narzędzi, co pozwala na efektywne, wysokowydajne i przyjazne środowisku ich wykorzystanie. Zastosowanie tych narzędzi w procesie szlifowania pozwala na: obniżenie kosztów procesu szlifowania ze względu na niższy koszt narzędzia (ok.10 %); wydłużenie czasu pracy narzędzia pomiędzy kolejnymi cyklami obciągania (o 15 %); mniejsze zanieczyszczenie środowiska. Zastosowane w tej technologii nowoopracowane spoiwo stanowi dewitryfikat szkła układu Zn0-Pb0-B203-Si02 o unikalnych właściwościach fizyko-chemicznych (mikrotwardości ok.4.5 GPa, wytrzymałości na zginanie ok.50MPa, skrajnym kącie zwilżania przez dewitryfikat 28o w temp. 881oC).

Zastosowanie rynkowe

Zastosowanie w branży drzewno-papierniczej: ostrzenie narzędzi skrawających (np. frezy trzpieniowe i nasadzane, piły tarczowe z ostrzami z węglików spiekanych, PCD, PCBN, ) do obróbki drewna, materiałów drewnopochodnych i kompozytowych. Zastosowanie w branży elektromaszynowej: szlifowanie płaszczyzn, pow. walcowych i otworów, szlifowanie wielowypustów, szlifowanie kształtowe (profilowe), ostrzenie narzędzi i płytek skrawających,w tym z ostrzami z PCD i PCBN, itd. Zastosowanie w branży energetyka i paliwa: szlifowanie elementów urządzeń energetycznych i ciepłowniczych ze stali żaroodpornych. Zastosowanie w branży górnictwo i hutnictwo: szlifowanie elementów urządzeń górniczych ze stali konstrukcyjnych i stopowych. Zastosowanie w branży medycznej: obróbka ścierna endoprotez ze stali stopowych i materiałów ceramicznych, itp.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

NIP: 6750001774

Adres www: http://www.ios.krakow.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"